Wie behartigt de belangen van de cliënt(en)?

De algemene belangen van alle cliënten worden behartigd door de cliëntenraad.

Voor de individuele cliënt zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging mogelijk.

Suggesties?