SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Menu

SVRZ & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona.

SVRZ Fonteyne beweegtuin

Wat beweegt ons?

We zijn allemaal uniek. Ons verleden, onze ervaringen, wensen en dromen maken ons tot wie we zijn. Ouder worden staat helaas vaak gelijk aan een afnemend vermogen om het leven in te vullen zoals we zouden willen.

Niemand wil afhankelijk worden. Maar als dat dan toch gebeurt, vinden wij het bij SVRZ belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden. Want u bent misschien wel afhankelijk geworden van onze zorg, maar u bent geen ander mens geworden. Alles wat voor u van waarde was, is dat nog steeds.

SVRZ Ter Valcke tuinieren

Bij SVRZ willen we daarom weten wie u bent en wat u belangrijk vindt. Wat u graag doet en ook wat u liever niet hebt. Hoe wilt u dat uw dag eruit ziet? Wat kunt u zelf nog doen en waar kunt u ondersteuning bij gebruiken?

We zorgen ervoor dat u in contact kunt blijven met de mensen die voor u belangrijk zijn. En dat zij hun rol in uw leven kunnen blijven vervullen. Dat doen we omdat we geloven dat ieder mens, ongeacht leeftijd of handicap, baat heeft bij verbinding met andere mensen. Het liefst uit hun eigen buurt en levenssfeer. Het mooiste is als de bestaande banden en de activiteiten in het leven van de mens enigszins door kunnen gaan. Zelfs wanneer ouderdom, ziekte of handicaps dat veel moeilijker maken. Meedoen en erbij horen! Dat is belangrijk voor elk mens.

SVRZ Kaartje locaties Zeeland

Hoe en waar leveren wij zorg?

SVRZ biedt in meer dan 65 locaties door heel Zeeland kleinschalige verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning aan ouderen voor een korte of langere periode.

Voor thuiswonende ouderen is er een totaalpakket waarbij wonen, welzijn en zorg op elkaar afgestemd zijn. Meedoen en erbij horen! Dat is belangrijk voor elk mens. Dat proberen we bij SVRZ mogelijk te maken. Zelfs wanneer ouderdom, ziekte en beperkingen dat veel moeilijker maken. Dat doen we samen met familie en vrijwilligers. Lees hier onze verhalen.

SVRZ de Kraayert markt

Welke ontwikkeling heeft SVRZ doorgemaakt?

SVRZ heeft in de loop der jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt.  Omdat beelden meer zeggen dan woorden hebben we deze ontwikkeling hierboven in een kort filmpje in beeld gebracht. Van het verpleeghuis van toen naar het SVRZ van nu.

 

SVRZ heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Wij werken volgens statuten en reglementen die zijn opgesteld volgens de zorgbrede governance code. Op de beloning van de Raad van Toezicht en bestuurder is de wet normering topinkomens van toepassing. Onderdeel daarvan is een transparante verantwoording van de onkosten van de bestuurder. We hebben op alle locaties een cliëntenraad en de voorzitters daarvan vormen samen de centrale cliëntenraad. Bekijk de kerngegevens van SVRZ.

 

Goedemorgen, Hoe kunnen wij u helpen?