SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ loopt mee op uw levenspad

Wanneer een cliënt bij SVRZ komt, heeft hij al een heel leven achter de rug. Een leven waarin hij allerlei ervaringen heeft opgedaan en waar hij omringd is geweest door familie, vrienden en mantelzorgers. Deze geschiedenis maakt de cliënt tot de persoon die hij nu is. Wanneer de cliënt bij SVRZ komt, lopen wij een stukje mee in zijn leven. Bekijk hier de onderstaande visietekening op een groter formaat.

SVRZ Visie, missie en kernwaarden
SVRZ Poelwijck clienten

Bij SVRZ maken we goede afspraken en komen die ook na. Onze cliënten ervaren dat we echte aandacht hebben. We dragen zorg voor een verzorgd lichaam en goed eten en drinken. We brengen de risico’s voor de cliënt in kaart en maken daar afspraken over zodat de beste zorg verleend kan worden.

SVRZ Nieuwsande client

Onze deskundige medewerkers ondersteunen het levenspad van de cliënt wanneer en waar het nodig is. En maken samen met de cliënt de juiste keuzes. Hoe ze dat doen, verschilt per cliënt. Maar één ding is altijd hetzelfde: onze medewerkers hebben hart voor de cliënt, hart voor de zorg en passie voor hun werk. Kernwaarden die onze medewerkers typeren zijn: nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Om te zorgen dat onze medewerkers goede kwaliteit kunnen leveren, biedt SVRZ als organisatie bescherming en ondersteuning. Daarnaast hebben we duidelijke kaders die onze medewerkers richting geven.

Onze missie

Onze missie is om met onze cliënten invulling te geven aan de waarden die voor hen belangrijk zijn in het leven. Deze missie vatten we samen met de slogan “SVRZ zorgt in Zeeland”.

Onze kernwaarden

Nabijheid

Het gevoel in verbinding te staan met anderen is voor ieder mens essentieel. Daarom vinden we het belangrijk dat onze cliënten in contact blijven met hun mantelzorgers, familie en vrienden. Onze medewerkers hebben oog voor deze relaties, we erkennen en stimuleren ze. Zo komen ook onze medewerkers dicht bij onze cliënten te staan.

Vrijheid

Cliënten houden bij SVRZ zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven en maken zelf keuzes. Onze medewerkers ondersteunen de cliënten hierin. Daarnaast hebben ook de medewerkers de vrijheid om in hun werk keuzes te maken. Ze gebruiken hun kennis en ervaring om keuzes in het belang van de cliënt te maken.

Verantwoordelijkheid

SVRZ wil de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken, zo dicht mogelijk bij de cliënt leggen. Op deze manier willen we inspelen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om acties uit te voeren en beslissingen te nemen in hun werk. Onze medewerkers voelen deze ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zijn aanspreekbaar op de keuzes die zij gemaakt hebben.

Gelijkwaardigheid

Wij zien de hele mens en we benaderen onze cliënt op een gelijkwaardige en respectvolle manier. Bij oudere mensen zijn de gebreken en de kwetsbaarheden vaak goed te zien. Bij SVRZ hebben wij oog voor de mens. In alle relaties ervaren wij dezelfde gelijkwaardigheid: in de relaties met collega’s, met de vrijwilligers en familie en vrienden van de cliënten.

Jezelf kunnen zijn

Bij SVRZ weten we dat de cliënt, ondanks ziekte of ouderdom, nog steeds dezelfde persoon is als vroeger. Het leven gaat gewoon door wanneer de cliënt bij SVRZ komt. We passen onze zorg aan op de persoon, zodat hij of zij zichzelf kan zijn. SVRZ is een inclusieve organisatie. Voor zowel de cliënten als de medewerkers geldt: iedereen is welkom. Wat je achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid ook is. Deze kernwaarde illustreren we met vier bijzondere verhalen en beelden.

Expert

SVRZ is expert op het gebied van ouderenzorg. Ook zijn we specialist in een aantal bijzondere doelgroepen, zoals Huntington, Korsakov, mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag en mensen met dementie op jonge leeftijd. Door de grootte van de organisatie biedt SVRZ veel kennis, kunde en kwaliteit. We zorgen voor behandeling en begeleiding op maat, ook bij complexe zorg.

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?