SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

SVRZ de Kraayert receptie
 • Bezoekregeling SVRZ Tholen

  Actuele situatie SVRZ Tholen:
  in alle locaties van SVRZ Tholen is bezoek welkom.

  Hoeveel bezoekers?
  Iedere cliënt kan, op dit moment, per dag eenmaal bezoek ontvangen van twee bezoekers. Leeftijd van de bezoeker speelt geen rol. Wanneer u in de kamer van de cliënt bent, houdt u ook 1,5 meter afstand.

  Hoe lang duurt een bezoek?
  Een bezoek kunt u reserveren voor maximaal 1,5 uur.

  Wanneer zijn de bezoekmomenten?
  In het reserveringssysteem zijn de momenten waarop bezoek welkom is aangegeven als een ‘tijdslot’. Er zijn ’s morgens, ’s middags en ’s avonds bezoekmomenten.

  Hoe regel ik een bezoek?
  Iedere cliënt kan doorgeven wie contactpersoon voor het plannen van bezoeken aan de cliënt wordt als de cliënt het zelf niet kan. Deze contactpersoon ontvangt een link voor het online reserveringssysteem en bevestigt zijn account. De contactpersoon kan vanaf dat moment bezoekafspraken regelen. Familie en kennissen van de cliënt regelen via die contactpersoon hun visite. Om er voor te zorgen dat onze zorgmedewerkers hun aandacht kunnen richten op onze cliënten verzoeken wij u dringend niet via het zorgteam afspraken te maken. In overleg met het zorgteam/teamleider kan hier, in bijzondere situaties, een uitzondering voor worden gemaakt.

  Mag de cliënt mee naar huis?
  In overleg met de Medische Dienst mag een cliënt mee naar huis. Het kan echter zo zijn dat de cliënt na een huisbezoek tijdelijk in quarantaine moet in verband met de veiligheid van andere cliënten.

  Hoe kom ik in de woning of in zorgcentrum Ten Anker?
  Eendracht/Veerdam/Hoge Wal:
  Als u een afspraak heeft en de bevestiging hiervan kunt tonen, kunt u bij de hoofdingang van Ten Anker aanbellen. Onze medewerkers laten u dan binnen. U loopt vervolgens rechtsreeks door naar de afdeling en het appartement waar u moet zijn.
  Meerpaal/Bolder/Haven/Zaete:
  Komt u voor een cliënt in de groepswoningen bij Ten Anker dan geldt het volgende:
  Tot 17.00 uur belt u aan bij de hoofdingang van Ten Anker en loopt u via Ten Anker rechtsreeks door naar de woning en de kamer waar u moet zijn.
  Na 17.00 belt u aan bij de groepswoning zelf en loopt u rechtsreeks door naar de kamer van de cliënt. Blijft u vooral niet in de huiskamer voor een gesprekje met clienten of medewerkers.
  Groepswoningen Zwink en Maartenshof:
  Voor een bezoek in een groepswoning van Zwink en Maartenshof belt u aan de woning waar u moet zijn.

  Is het restaurant open?
  Restaurant de Klipper in Ten Anker is gesloten.

 • Bezoekregeling SVRZ Veere

  Actuele situatie SVRZ Veere:
  in alle locaties van SVRZ Veere is bezoek welkom. 

  Afspraken op locatie

  • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt of buiten, in de vorm van een wandeling.
  • Bezoek in de huiskamer is nog niet toegestaan.
  • De bezoeker registreert het bezoek ter plekke. Het registratieformulier bevindt zich op de binnenkant van de kamerdeur van de bewoner of in een map in de woning.
  • De registratiegegevens worden om privacy-redenen na vier weken vernietigd.
  • Wanneer een zorgmedewerker constateert dat de veiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld doordat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, wordt de bezoeker gevraagd de aanwijzingen van de medewerker op te volgen.

  Afspraken mondkapjes

  • De bezoeker wordt gevraagd om in een openbare ruimte zoals de hal, gang of trappenhuis binnen een locatie van SVRZ Veere een mondkapje te dragen.
  • Als de bezoeker in het restaurant zit en de 1,5 meter afstand kan bewaren dan hoeft het mondkapje niet op. (Alleen van toepassing als het restaurant open is.)
  • De bezoeker die een cliënt bezoekt van wie het gedrag moeilijk te voorspellen is waardoor de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd wordt, wordt verzocht een mondkapje te dragen.
  • Kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
  • Voor alle bezoekers zijn mondkapjes beschikbaar.

  Restaurant
  Het restaurant is voorlopig gesloten.

   

   

 • Bezoekregeling SVRZ Borsele

  Actuele situatie SVRZ Borsele:

  in alle locaties van SVRZ Borsele is bezoek welkom. 

  Hoeveel bezoekers zijn per dag, per cliënt welkom?
  Er mag 1 bezoeker per bezoekmoment komen. Er zijn 2 bezoekmomenten per dag mogelijk.

  Hoe lang mag het bezoek duren?
  1 uur

  Wat zijn de tijdslots:
  Onderstaande tijdslots gelden elke dag.

  Rietzanger, Koriander, de Kraayert woning 11, 12, 21, NieuwSande en Theresiahof:
  10.00–11.00 uur
  11.00-12.00 uur
  14.00-15.00 uur
  15.00-16.00 uur
  19.30-20.30 uur

  De Kraayert woning 22/23
  11.00-12.00 uur
  14.00-15.00 uur
  15.00-16.00 uur
  19.30-20.30 uur

  Egelantierstraat 30, 54, 28
  11.00-12.00 uur
  14.00-15.00 uur
  15.00-16.00 uur
  19.30-20.30 uur
  16.00-17.00 uur

  Hoe regel ik een bezoek?
  Via het planningssysteem dat kenbaar is gemaakt bij de 1e contactpersoon.

  Mag de cliënt mee naar huis?
  Wij adviseren dringend om dit niet te doen. Mocht cliënt toch meer naar huis gaan, moet er 1,5meter worden gehouden, liever geen bezoek thuis maar zeker niet meer dan de landelijke afspraken. Mondkapje op binnen 1,5 meter.

  Gebouw
  Bezoek in de huiskamer is niet toegestaan, alleen op de kamer van de cliënt. Aanbellen bij de voordeur of melden bij de verpleging.

  Is het restaurant open?
  Nee.

 • Bezoekregeling SVRZ De Vurssche en SVRZ De Molenhof

  Actuele situatie De Vurssche en De Molenhof:
  in beide locaties zijn twee bezoekers per cliënt welkom. 

  Duur van het bezoek
  De duur van een bezoek is onbeperkt. Maar altijd in overleg met de medewerker van de woongroep/groepswoning. Bezoek kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Er zijn geen tijdsloten.

  Plannen van bezoek

  • De contactpersoon plant via de medewerker van betreffende woongroep/groepswoning het bezoek voor de cliënt in.
  • Bezoekers gaan rechtstreeks naar de kamer van de cliënt en verblijven daar gedurende het bezoek.
  • Bezoekers komen niet in de ontmoetingsruimte of in de huiskamer.
  • Bezoekers voor groepswoning De Hoge Heule van SVRZ De Molenhof en bezoekers voor  groepswoning De Bossenblie gaan rechtstreeks naar de voordeur van betreffende groepswoning.
  • De cliënt mag mee naar huis. Hiervoor moet van tevoren een verzoek worden gedaan aan de specialist ouderengeneeskunde/arts. Deze zal beoordelen of de cliënt zonder quarantainemaatregelen terug kan komen in de woning/woongroep.

  Het restaurant
  is gesloten.

   

 • Bezoekregeling SVRZ De Blide, De Redoute, ‘t Verlaet

  Actuele situatie SVRZ De Blide, De Redoute en ‘t Verlaet:
  in alle drie de locaties is bezoek welkom.

  Bezoektijden

  De bezoeken kunnen plaatsvinden tussen de volgende tijden:

  • 10.00 u en 11.45 u
  • 14.00 u en 16.30 u
  • 19.00 u en 20.30 u

  De afgesproken tijden van het bezoekschema worden strikt gehanteerd.

  Per woning kunnen maximaal 3 cliënten (woongroep met 6-7 cliënten) of 4 cliënten (woongroep met 8-10 cliënten) per tijdslot bezoek ontvangen. Bezoekers houden zich aan de algemene richtlijnen van 1,5 meter.

  Indien de bezoeker(s) geen mogelijkheden heeft binnen de aangegeven tijden, kan er indien mogelijk op maat bezoek worden gepland. Dit kan enkel wanneer dit mogelijk is binnen de woongroep. De algemene regels gelden ook voor dit bezoek op maat. De teamleider wordt door de medewerker vooraf om toestemming gevraagd.

  Afspraken op locatie

  Werkwijze aanmelden
  Het bezoek is alleen mogelijk na het maken van een voorafgaande telefonische afspraak met een medewerker van de woongroep. Deze noteert de naam van de bezoeker(s) in de outlook/papieren agenda.

  Gebouwen
  Bezoekers nemen de kortste en minst risicovolle weg van ingang naar het appartement/de kamer. Deze weg wordt ook aangegeven door de begeleidende medewerker. Bezoekers hoeven niet via een gemeenschappelijke ruimte naar het appartement/de kamer te gaan.

  Ontvangst van de bezoeker op locatie

  • Bezoeker belt aan bij de hoofdingang bij De Blide voor de betreffende woning en de deur van de betreffende woongroep gaat open.
  • Bezoeker heeft mondkapje op, desinfecteert handen met de daar aanwezige handalcohol en loopt de kortste weg naar betreffende groepswoning.
  • Bezoeker belt aan (bij de PG groepswoningen op de begane grond) in De Blide waar een knop zit om de deur te openen).
  • Bezoeker belt bij ‘tVerlaet aan bij de hoofdingang en meldt zich via het spreekluistersysteem. Bij een geldige afspraak wordt de deur geopend en loopt bezoek door naar de betreffende woongroep en kamer en drukt daar op de zusteroproep, zodat de zorgmedewerker, de cliënt kan begeleiden naar de kamer, of erop wijzen dat er bezoek is.
  • Eventueel kan er om legitimatie gevraagd worden.
  • Met bezoeker(s) wordt afgesproken dat zij de zorg bellen wanneer zij het bezoek eerder willen beëindigen dan is afgesproken. Het bezoek blijft op de kamer tot men wordt opgehaald.

  Gebruik Restaurant De Blide
  Het is niet mogelijk voor cliënten en bezoekers van De Blide om gebruik te maken van het restaurant.

   

 • Hoe verloopt de intake voor nieuwe cliënten?

  Tijdelijk of permanent verhuizen naar een locatie van SVRZ is ingrijpend en zorgt voor veel vragen. De maatschappelijk werkenden van SVRZ houden daarom voor de opname een telefonisch of persoonlijk  intakegesprek met de nieuwe cliënt en zijn of haar familie. Dit gesprek is bedoeld om vragen te kunnen stellen maar ook om informatie te verstrekken over onder andere:

  • De afdeling en de kamer waar de cliënt komt te wonen.
  • De datum van opname en het ontvangstgesprek met de persoonlijk begeleider.
  • Medische zaken zoals bijvoorbeeld het zorgzwaartepakket, het zorgplan, de behandeld specialist ouderengeneeskunde, de behandelaars en het opvragen van het huisartsendossier.
  • De aanvullende diensten van SVRZ zoals de wasverzorging en schoonmaak.
  • Machtigingen die nodig zijn als de cliënt zelf niet meer kan beslissen.

  De maatschappelijk werkende vult op basis van dit gesprek een intakeformulier in dat opgenomen wordt in het zorgplan van de nieuwe cliënt.

   

 • Bezoekregeling SVRZ Ter Valcke

  Actuele situatie SVRZ Ter Valcke:

  In alle locaties van SVRZ Ter Valcke is bezoek welkom.

  Hoeveel bezoekers per dag (per cliënt)?
  Bij SVRZ Ter Valcke kan elke cliënt elke dag bezoek ontvangen van 2 personen tegelijk. Bij aanvullende maatregelen vanwege bijvoorbeeld quarantaine of isolatie geldt een aangepaste bezoekregeling.

  Hoe lang mag het bezoek duren?
  Bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt en we hanteren bezoektijden van een uur. U kunt uiteraard ook samen naar buiten gaan voor een wandeling.

  Zijn er tijdsloten? En zo ja, welke?
  Om de cliënt/bezoeker keuzemogelijkheden te bieden over de bezoektijden en het bezoek te reguleren maken we gebruik van een ticketsysteem. In het ticketsysteem kan tot twee weken vooruit bezoek worden gepland, de beschikbare dagen en tijden ziet de persoon direct bij het maken van een afspraak.

  Hoe regel ik een bezoek?
  Het ticketsysteem is digitaal. Zodra wij het mailadres van de cliënt ’s contactpersoon geregistreerd hebben ontvangt deze persoon een mail van SVRZ met daarin informatie en een uitnodigingslink. Via deze link kan er gebruik gemaakt worden van het ticketsysteem en kunnen afspraken worden gepland. Van elke gemaakte afspraak ontvangt de bezoeker een ticket waarop de bezoekdatum en tijd vermeld staan. Uiteraard is annuleren ook mogelijk.

  Mag de cliënt mee naar huis?
  Voor bezoeken aan huis overleggen we altijd met de specialist ouderengeneeskunde, deze maakt een inschatting of een eventuele quarantaine bij terugkeer nodig is.

  Is het restaurant open?
  Het restaurant en Grand-café in Ter Valcke zijn gesloten.

  Wandelafspraak
  Naast op bezoek komen is het ook mogelijk om een wandelafspraak te maken, deze afspraak maakt de naaste met de verzorgende van de woning of unit. De bezoeker stemt met de verzorgende af hoe laat de cliënt wordt teruggebracht. Een SVRZ medewerker zorgt ervoor dat de betreffende cliënt naar de uitgang wordt gebracht en na de wandeling weer wordt opgehaald.

   

 • Bezoekregeling SVRZ Ter Schorre

  Actuele situatie SVRZ Ter Schorre

  In alle locaties van SVRZ Ter Schorre is bezoek welkom.

  Wlz = cliënten die langdurige zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg.
  GRZ= cliënten die Geriatrische Revalidatie Zorg ontvangen

  Hoe plant u een bezoek in?
  Wlz: u neemt contact op met het team.
  Elke cliënt mag dagelijks 2 bezoekers ontvangen. Dit kan samen of apart.
  GRZ: u plant via het boekingssysteem uw bezoek.
  Elke cliënt heeft 2 vaste bezoekers. De cliënt kan elke dag 1 bezoeker ontvangen.

  Wat zijn de bezoektijden?
  Wlz: u stemt uw bezoektijd af met het team.
  GRZ: hier wordt rekening gehouden met de noodzakelijke behandelingen. De bezoektijden zijn dagelijks van 14.30 tot 20.30 uur.

  Mag de cliënt mee naar huis?
  Voor bezoeken aan huis overleggen we altijd met de specialist ouderengeneeskunde, deze maakt een inschatting of een eventuele quarantaine bij terugkeer nodig is.

  Gebouw
  De bezoeker neemt zelfstandig de kortste route naar de cliëntkamer en terug. We adviseren de bezoekers, indien van toepassing, om via de trap naar boven en naar beneden te gaan i.p.v. met een lift.

  Is het restaurant open?
  Het restaurant in Ter Schorre is gesloten.

   

   

   

 • Hoe kom ik in contact met ZorgThuis van SVRZ?

  Kijk bij de contactgegevens van de regio waar u ZorgThuis wilt ontvangen:
  ZorgThuis Walcheren
  ZorgThuis Zeeuws-Vlaanderen
  ZorgThuis Tholen
  ZorgThuis De Bevelanden

 • Welke aanvullende diensten levert SVRZ en wat zijn de kosten?

  SVRZ biedt een aantal diensten die niet vergoed worden door de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals het wassen van kleding of een telefoonabonnement. Dit noemen we ook wel aanvullende diensten. Bekijk hier de actuele informatie.

 • Bezoekregeling SVRZ ‘t Gasthuis

  Actuele situatie SVRZ ‘t Gasthuis:
  in alle locaties van SVRZ ‘t Gasthuis is bezoek welkom. 

  Hoe plant u een bezoek?
  De contactpersoon van de cliënt heeft een brief gekregen met hierin een link naar het reserveringssysteem. Via dat systeem kunt u een bezoek plannen.

  Tijdsloten:
  10.00 uur – 12.00 uur
  13.30 uur – 17.00 uur
  18.30 uur – 21.30 uur

  Hoeveel bezoekers mogen er per bezoekmoment komen?
  Er mogen twee bezoeker per dag komen. Twee gelijktijdig op één tijdslot, of twee apart, elk op een eigen tijdslot.
  Op de volgende afdelingen kan slechts één bezoeker per dag komen: Ambachtsveld woning 31, Noordbolwerk woningen 33 C en D, ’t Gasthuis woning A0.1 en afdeling C1 (GRZ). Kinderen onder de 12 jaar worden hier niet in meegerekend.

  Hoeveel verschillende bezoekers mogen er op bezoek komen?
  Er is geen maximum op het aantal verschillende personen dat de cliënt mag bezoeken.

  Waar mag ik naar toe als bezoeker, samen met de cliënt?
  U mag alleen op bezoek bij de cliënt op diens eigen kamer. Er mag geen enkele andere ruimte in de locatie bezocht worden. U mag wel met de cliënt naar buiten voor een wandeling. Tijdens die wandeling moet u geen ander bezoek organiseren.

  Mag ik de cliënt mee naar huis nemen?
  Dat mag, mits niemand in uw woning gezondheidsklachten heeft. Zou dit wel het geval zijn, dan moet de cliënt bij terugkomst 14 dagen in quarantaine op de eigen kamer blijven. Iets wat we willen voorkomen.

  Hoe kom ik bij de cliënt?
  In alle locaties, behalve ’t Gasthuis (Noordpoortplein), belt u aan bij de voordeur. In ’t Gasthuis hoeft u niet aan te bellen. U gaat rechtstreeks naar de kamer van de cliënt en gaat onderweg géén andere ruimtes (woonkamer bijvoorbeeld) binnen om ‘even gedag te zeggen’.

  Waar moet bezoek zich aan houden?
  Aan de bekende regels. U blijft thuis als u zichzelf niet lekker voelt. U blijft ook thuis als u een corona test heeft gehad en nog op de uitslag wacht. Beide regels gelden ook als dit een huisgenoot zou betreffen.

  Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek, houdt afstand, als dit niet zal lukken: draag een mondkapje. In de locatie ’t Gasthuis aan Noordpoortplein: altijd een mondkapje dragen van voordeur tot in de kamer van de cliënt.

  Wat als er een corona besmetting is op een locatie?
  De contactpersoon van de cliënt die getroffen is door corona wordt door de arts geïnformeerd. De contactpersoon van alle andere cliënten op de locatie ontvangen een mail met daarin de aangepaste bezoekregeling voor de locatie.

 • Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

  Hoe hoog uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-0087.

 • Cliëntenraad De Blide

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ De Blide.

 • Cliëntenraad SVRZ De Redoute & ‘t Verlaet

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door clientenraad SVRZ De Redoute & ‘t Verlaet.

 • Cliëntenraad De Molenhof

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ De Molenhof.

 • Cliëntenraad De Vurssche

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ De Vurssche.

 • Cliëntenraad ‘t Gasthuis

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ ‘t Gasthuis.

 • Cliëntenraad SVRZ Ter Schorre

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ Ter Schorre.

 • Cliëntenraad SVRZ Ter Valcke

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ Ter Valcke.

 • Cliëntenraad SVRZ Borsele

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ Borsele.

 • Cliëntenraad SVRZ Tholen

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ Tholen.

 • Cliëntenraad SVRZ Veere

  Deze locatie wordt vertegenwoordigd door cliëntenraad SVRZ Veere.

 • Kan ik met een ZZP 4 terecht bij SVRZ?

  Ja, maar dat kan alleen als er geen wachtlijst is. Cliënten met een hogere ZZP krijgen bij SVRZ altijd voorrang.

 • Kom ik in aanmerking voor reiskostenvergoeding?

  Ja, vrijwilligers krijgen bij SVRZ een reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer.

 • Hoe kan ik een gemaakte afspraak annuleren?

  Als u uzelf aanmeldt als vrijwilliger rekenen wij op uw hulp dus het is prettig als u uzelf op tijd afmeldt als u afwezig bent. U kunt dit doorgeven aan de medewerkers van de locatie waar u werkzaam bent.

 • Ik wil geen vrijwilliger worden maar wel af en toe een handje helpen.

  Alle hulp is welkom. De vrijwilligerscoördinator van de locatie van uw keuze kan samen met u kijken naar de mogelijkheden.

 • Welke werkzaamheden kan ik doen bij SVRZ?

  Dat verschilt per locatie maar er is van alles mogelijk. In een persoonlijk gesprek met de vrijwilligerscoördinator van de locatie van uw keuze vertellen wij u hier graag meer over.

 • Hoe kan ik vrijwilliger worden bij SVRZ?

  Vrijwilligers zijn van harte welkom bij SVRZ. Kijk hier voor meer informatie en de contactgegevens van de vrijwilligerscoördinatoren van onze locaties.

 • Hoe kan ik controleren of mijn woning veilig genoeg is?

  Op de website van ‘Mijn huis op maat‘ kunt u een gratis huistest doen en zelf de veiligheid van uw woning testen. Of vul deze checklist in om te weten of uw woning veilig is.

 • Kan ik zelf een sleutelkastje aanschaffen?

  Als u zelf de deur niet kunt openen hebben onze zorgmedewerkers een sleutel van uw huis nodig. SVRZ zorgt in dat geval voor een sleutelkluis met een veiligheidskeurmerk, een zogenoemde Clavisio sleutelkluis. De technische dienst van SVRZ installeert het sleutelkluisje. U tekent voor het in bruikleen hebben van deze sleutelkluis. U hoeft hiervoor niets te betalen. Als u geen sleutelkluis wil, dan dient u er zelf voor te zorgen dat wij uw huis kunnen betreden. Wij nemen geen sleutels aan en wij gebruiken ook geen andere sleutelkluisjes met toegangscodes.

 • Kan ik bij SVRZ een appartement huren?

  SVRZ verhuurt appartementen bij locatie SVRZ De Kraayert in Lewedorp. Voor meer informatie hierover kunt u bellen naar 088 887 2600.

 • Ik woon nog zelfstandig. Kan ik via SVRZ alarmering aanvragen?

  Alarmering kunt u aanvragen bij ‘Maatje in Zeeland’.  Deze organisatie heeft een alarmcentrale waar u dag en nacht een beroep op kunt doen.

  T: 0118 – 55 12 15
  E: info@maatjeinzeeland.nl
  www.maatjeinzeeland.nl

 • Hoe zeg ik een geplande afspraak met een zorgmedewerker af?

  U kunt dit telefonisch doorgeven aan het zorgteam. Het nummer staat in de map die u van SVRZ heeft ontvangen. Op werkdagen kunt u ’s ochtends vroeg contact opnemen met het zorgteam. Als de situatie het toelaat verzoeken wij u vriendelijk de hulp 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit in verband met onze planning. Het kan dan zijn dat de telefoon van het zorgteam is doorgeschakeld omdat er niemand in het kantoor aanwezig is. In de avonduren en in het weekend is de telefoon altijd doorgeschakeld. Geef uw boodschap door aan de persoon die u aan de telefoon krijgt. Vermeld daarbij altijd de naam van het zorgteam; bijvoorbeeld ZorgThuis Borsele, ZorgThuis Tholen. Zo weet u zeker dat uw bericht aan het juiste team wordt doorgegeven.

 • Ik krijg ZorgThuis van SVRZ. Hoe kan ik controleren of de medewerker bij SVRZ werkt?

  Alle medewerkers ZorgThuis van SVRZ hebben een pasje waarmee ze zich kunnen identificeren. U kunt hen vragen dit pasje te laten zien. U herkent onze medewerkers ook aan de kleding die ze dragen en de tas die ze bij zich hebben. Hier staat het logo van SVRZ op afgebeeld. Medewerkers dragen ook altijd een badge met hun naam erop.

 • Heeft SVRZ een eigen Functionaris Gegevensbescherming?

  Ja, SVRZ heeft een externe functionaris gegevensbescherming. Zijn naam is Joris Bijvoets van AVG compleet BV.

  E: FG-SVRZ@AVG-Compleet.nl
  T: 020 – 22 659 03

 • Hoe zijn de verzekeringen geregeld voor cliënten (ziektekosten, WA, inboedel)?

  Ziektekostenverzekering
  Kosten voor een tussentijds verblijf in het ziekenhuis of een bezoek aan een polikliniek komen voor rekening van uw eigen ziektekostenverzekering. Houdt u daarom uw ziektekosten-verzekering aan. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie van uw ziektekostenverzekering.

  WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid)
  Wettelijk gezien dient u zelf zorg te dragen voor een WA- en inboedelverzekering als u tijdelijk of permanent in een zorgorganisatie woont. SVRZ wijkt in positieve zin af van deze wettelijke bepaling. U bent via SVRZ collectief WA-verzekerd op het terrein van al onze locaties en daarbuiten. U bent met deze collectieve verzekering van SVRZ ook WA-verzekerd ten opzichte van uw medecliënten, medewerkers en derden. Er is een eigen risico van € 25 per schade en een maximale dekking van  € 2.000.000 per gebeurtenis.

  Uitgebreide Brandverzekering voor huishoudelijke inboedel
  Uw inboedel is bij SVRZ verzekerd tot een bedrag van € 10.000. Daaronder zijn begrepen bij diefstal van sieraden € 2.500 en € 1.000 voor geld. Zijn uw eigendommen meer waard dan dient u zelf een verzekering af te sluiten. De verzekering geeft dekking bij: brand ontploffing, blikseminslag, schroeien, zengen, smelten, storm, diefstal, waterschade, rook, roet, vandalisme en tijdens vervoer bij verhuizing. Er geldt hiervoor een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. Bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie.

 • Waarom is bellen vanuit het buitenland naar een 088-nummer van SVRZ zo duur?

  Iedere provider berekent andere kosten voor het gebruik van telefoonnummers. Helaas ziet uw provider het 088 nummer van uw moeder dan als een Servicenummer. Hierdoor heeft  u hoge telefoonkosten. Helaas kan SVRZ hier niets aan doen. Wij adviseren u de volgende mogelijkheden:

  • Vraag bij uw provider of andere providers na wat voor u de goedkoopste oplossing is.
  • Bel met een mobiele telefoon of een prepaid abonnement in plaats van met een vaste lijn.
  • Stap over naar een provider die voor 088-nummers standaard tarieven rekent.
  • Bel via de computer met Skype.
 • Kan ik een folder bij SVRZ aanvragen?

  Ja, wij hebben een groot aantal folders. U kunt de folders aanvragen door een bericht achter te laten op de contactpagina. Wij sturen u de folders dan via de post toe. U kunt de folders ook  zelf downloaden. Bekijk hier het folderaanbod van SVRZ.

 • Is SVRZ verzekerd voor schade veroorzaakt door medewerkers of vrijwilligers?

  Voor aantoonbare nalatigheid van medewerkers is SVRZ aansprakelijk. Als een cliënt schade aanbrengt aan eigendommen van medecliënten of medewerkers kan een beroep gedaan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van SVRZ.

 • Wat moet ik doen bij diefstal?

  Wij raden u aan uw kostbaarheden zoals geld en waardepapieren veilig op te bergen of aan iemand anders in beheer te geven. Als u een afsluitbaar kastje in uw kledingkast heeft, adviseren wij u uw kostbaarheden daar in op te bergen. Voor verlies, schade en diefstal van persoonlijke bezittingen is SVRZ niet aansprakelijk. Het is wel belangrijk dat u diefstal meldt bij uw persoonlijk begeleider. Kijk hier voor meer informatie over verzekeringen.

 • Mag ik een gift of schenking doen aan medewerkers?

  Medewerkers van SVRZ mogen geen giften aannemen. Maar uw gift is natuurlijk wel heel welkom. Lees hier hoe u een schenking kunt doen.

 • Hoe hoog is de eigen bijdrage die ik moet betalen?

  Dit is per persoon en per situatie verschillend. Een eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie vindt u in de folders ‘Eigen bijdrage Wmo 2021‘, ‘Eigen bijdrage Wlz 2021‘ of op de website van het CAK. SVRZ is niet betrokken bij de vaststelling van de eigen bijdrage.

  Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?
  Op deze website van de consumentenbond staat het antwoord op deze vraag heel helder uitgelegd.

 • Ik heb een vraag over een factuur die ik van SVRZ heb ontvangen.

  U kunt hiervoor bellen naar het servicecentrum van SVRZ. De medewerkers van de receptie verbinden u door met de juiste afdeling. T 088 887 1000.

 • Hoe gaat SVRZ om met persoonsgegevens van cliënten?

  Bij SVRZ gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Dat geldt ook voor de gegevens die we over u registreren in diverse computersystemen. Denk hierbij onder andere aan uw persoonlijke digitale zorgdossier. Bij het registreren van gegevens volgen wij bij SVRZ zowel de Europese als landelijke wetten. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. In het privacyreglement informeren wij uw over uw belangrijkste rechten en plichten. Voor vragen of meer uitleg kunt u terecht bij uw persoonlijk begeleider of teamleider.

  Kijk hier voor meer informatie.

 • Mijn moeder komt bij SVRZ wonen. Moet ik dit melden bij de gemeente?

  Bij een tijdelijke opname hoeft u haar nieuwe verblijfsgegevens niet te melden bij de gemeente. Bij een definitieve verhuizing naar een locatie van SVRZ dient u deze gegevens wel zelf door te geven aan de gemeente. SVRZ heeft een standaard brief die u daarvoor kunt gebruiken. Deze brief is door alle Zeeuwse gemeenten geaccepteerd en geldt als melding van verhuizing. Deze brief zit bij de zorgovereenkomst die u van SVRZ heeft ontvangen. Heeft u de brief niet meer in uw bezit? U kunt een nieuw exemplaar aanvragen via zorglijn@svrz.nl

 • Heb ik als cliënt van SVRZ een paspoort of ID kaart nodig?

  Ja, u heeft altijd een geldig identificatie document (ID-bewijs) nodig. Dit kan een identiteitskaart of paspoort zijn. De cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt is verantwoordelijk voor de tijdige verlenging van het ID bewijs. In sommige locaties wordt het verlengen of aanvragen van een bewijs en het maken van een pasfoto centraal geregeld. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw persoonlijk begeleider.

 • Ik heb de ziekte van Huntington. Waar kan ik terecht voor ondersteuning.

  Mensen met de ziekte van huntington en hun naasten kunnen elkaar ontmoeten op huiskamerbijeenkomst en contactdagen die georganiseerd worden door de Nederlandse vereniging van Huntington. Meer informatie hierover vindt u op www.huntington.nl.

  U kunt uw vragen ook stellen aan het expertteam Huntington van SVRZ.

 • Ik heb longproblemen. Waar kan ik terecht?

  Longpunt is de plek voor mensen met longproblemen om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema.

  Kijk hier voor de data.

 • Wat is Breinkracht?

  De vereniging Breinkracht is een aanspreekpunt voor leden en mensen met vragen over CVA of een andere vorm van Niet Aaangeboren Hersenletsel (NAH). Leden en overige geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen tijdens de CVA/NAH Trefpunten die in Middelburg – Goes – Terneuzen – Zierikzee en Tholen/St. Annaland worden gehouden.

 • Wat is een CVA-trefpunt?

  De CVA-vereniging is een aanspreekpunt voor leden en mensen met vragen over CVA, in de ruimste zin. De vereniging biedt leden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, ook om elkaar steun te bieden. De contacten komen onder meer tot stand tijdens de CVA/NAH Trefpunten die in Middelburg – Goes – Terneuzen – Zierikzee en Tholen/St. Annaland worden gehouden. Lees hier mee over CVA.

 • Wat is een Odensehuis?

  Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen  met geheugenproblemen en hun familie en vrienden. Mensen  met geheugenklachten en lichte vorm van dementie zijn welkom in dit Odensehuis Walcheren. Alleen of samen met hun partner, familie of vrienden.

 • Wat is een Alzheimercafé?

  Dit is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Zij kunnen samen ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Kijk hier voor meer informatie. Heeft u behoefte aan tips? Bekijk dan de folder ‘Een goed leven met dementie’.

 • Ik heb Parkinson. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

  Tijdens deze bijeenkomsten krijgen patiënten met Parkinson en hun naasten en familieleden de gelegenheid elkaar op een vast terugkerend tijdstip te ontmoeten in een informele sfeer en ervaringen met elkaar te delen. Kijk hier voor meer informatie over data, locatie, aanmelden en kosten.
  Kijk hier voor  meer informatie over de ziekte van Parkinson

 • Kan ik bij SVRZ terecht voor tijdelijk verblijf na een ziekenhuisopname?

  Bent u mantelzorger voor iemand  die net in het ziekenhuis heeft gelegen? En die nog (te) veel verzorging en ondersteuning nodig heeft om thuis verder te kunnen herstellen? Een tijdelijk verblijf in een locatie van SVRZ kan dan een oplossing zijn. Hier kunnen mensen op krachten komen terwijl ze verzorgd worden door de professionals van SVRZ. Bekijk  voor meer informatie de folder.

 • Wat is een ontmoetingscentrum?

  In de ontmoetingscentra van SVRZ bieden we ondersteuning en begeleiding aan mensen met lichte tot wat verder gevorderde geheugenproblemen én de mantelzorger. Naast alle activiteiten bieden we de deelnemers en de mantelzorger de gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en om vragen te stellen. Ook organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten over een bepaald thema en uitstapjes. Bekijk  voor meer informatie de folder.

 • Zijn er bij SVRZ logeermogelijkheden voor mensen met dementie?

  Biedt u mantelzorg aan iemand met dementie en wordt deze zorg soms te zwaar? Bij SVRZ kunnen mensen met dementie die nog thuis wonen komen logeren. Zo hebben mantelzorgers even geen zorgen. Onze gasten zijn welkom voor korte of langere periode: van minimaal een halve dag tot maximaal drie weken.
  Kijk hier voor meer informatie over logeren bij SVRZ.

 • Kan ik mezelf abonneren op een nieuwsbrief van een locatie?

  Ja, dat kan! U kunt uzelf hier aanmelden voor een of meerder nieuwsbrieven van onze locaties.

 • Wat is een miMakker?

  Een miMakker is opgeleid om contact te maken met mensen met een ernstige vorm van dementie. Een miMakker is gekleed als clown. Toch staat niet de lach maar het contact centraal. Een miMakker probeert te kijken achter ´de sluier van de dementie´. Dit gebeurt integer en met respect. Een miMakker is een maatje, stelt zich gelijk aan de bewoner. De miMakker sluit zich aan bij de sfeer van het moment en verplaatst zich in de belevingswereld van de bewoner. Kijk hier voor meer informatie en mooie foto’s.

 • Mag ik roken bij SVRZ?

  Zoals in heel Nederland geldt ook bij SVRZ dat er niet gerookt mag worden in de algemene ruimtes. Bekijk hier de afspraken die gemaakt zijn wanneer en waar en wel gerookt mag worden.

 • Kan ik bij de locaties van SVRZ goed parkeren?

  Ja, bij de meeste locaties is voldoende en gratis parkeerplaats aanwezig. Bij locatie ’t Gasthuis in Middelburg is een parkeerterrein dat u alleen kunt verlaten met een uitrijkaart. Deze kaart is gratis verkrijgbaar op alle afdelingen en bij het servicepunt op de begane grond.

 • Een fotograaf heeft foto’s van mijn moeder gemaakt. Vragen jullie daar toestemming voor?

  We laten in de locaties regelmatig foto’s en films maken door professionals. Deze foto’s gebruiken we voor drukwerk zoals folders, advertenties en affiches en ook voor de website van SVRZ. We vragen daar altijd schriftelijk toestemming voor aan de mensen die op de foto’s staan. Dat geldt ook voor filmbeelden die soms gemaakt worden.

 • Kan ik naar de kerk bij SVRZ?

  In alle hoofdlocaties zijn er mogelijkheden om een of kerkdienst of mis bij te wonen. Voor deze informatie kunt u bellen naar de locatie van uw voorkeur. Daar helpen onze medewerkers u graag verder.

 • Kan ik een beroep doen op een geestelijk verzorger van SVRZ?

  Ja, dat kan. De geestelijk verzorgers van SVRZ kunnen u tot steun zijn bij levensvragen. Zij helpen u met het verkennen en mogelijk beantwoorden van die vragen. U kunt vrijblijvend een beroep op hen doen.

 • Is er WiFi in de locaties van SVRZ?

  In de meeste locaties van SVRZ is een draadloos WiFI netwerk aanwezig. Dit is beschikbaar op prominente plaatsen in de locaties, zoals een Grand-café, restaurant of ontmoetingsruimte. In een groot aantal locaties is het ook op de kamers van cliënten beschikbaar. Het WiFi-netwerk van SVRZ heet SVRZWIFI en heeft als beveiligingscode wifisvrz.

 • Waar kan ik zien welke activiteiten er georganiseerd worden?

  Activiteiten en evenementen waar ook mensen van buitenaf welkom zijn staan in de Agenda. Voor vragen over alle wekelijkse activiteiten en verengingen in de locaties kunt u terecht bij de verzorgenden en de medewerkers welzijn van de locaties.

 • Kan ik uit eten bij SVRZ?

  Lekker eten en drinken in een gezellig restaurant of Grand café. Dat kan in een aantal locaties van SVRZ. Bekijk het aanbod en openingstijden.

 • Is mijn huisdier welkom bij SVRZ?

  Ja, uw huisdier is van harte welkom. U bent wel zelf verantwoordelijk voor de algehele verzorging van uw huisdier. Uw huisdier mag ook geen problemen opleveren voor andere cliënten. Denk hierbij aan cliënten die allergisch zijn voor huisdieren. Afspraken hierover kunt u maken met uw persoonlijk begeleider.

 • Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over het cliëntportaal?

  Heeft u vragen over het cliëntportaal? Stel ze aan uw contactpersoon bij SVRZ. U kunt ook een e-mail sturen aan clientportaal@svrz.nl  of op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur bellen naar 0900 78 79 777. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Wat kan ik doen als ik problemen heb met inloggen of wanneer ik geen informatie zie in het cliëntportaal?

  Heeft u of een contactpersoon problemen met het inloggen of ziet u geen informatie wanneer u bent ingelogd, dan kunt u een e-mail sturen naar clientportaal@svrz.nl . Uw verzoek wordt op werkdagen van maandag t/m vrijdag in behandeling genomen.

 • Hoe lang kan ik na einde zorg nog inloggen?

  Tot 2 dagen na einde zorg kan u het dossier nog inzien. Wij sluiten het dossier omdat onze dienstverlening is beëindigd. Heeft u na afsluiting van het portaal nog vragen verwijzen wij u graag door naar het team/persoonlijk begeleider.

 • Hoe kan ik als portaalbeheerder inloggegevens aanmaken voor nieuwe gebruikers/contactpersonen?

  Klik rechtsboven op uw naam vervolgens selecteer “Gebruikersbeheer”. Hier is het mogelijk om inloggegevens voor nieuwe gebruikers/contactpersonen aan te maken.

 • Kan ik de rapportage printen?

  Ja, dit kan via de ‘Blue button’.  Klik rechtsboven op de naam van de portaalbeheerder, vervolgens selecteer ‘Download’.  Hier kunt u een periode instellen en de informatie downloaden om daarna te printen.

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik nu doen?

  Klik op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina. Vul vervolgens uw gebruikersnaam en e-mailadres in. U ontvangt daarna een e-mail waarmee u zelf een nieuw wachtwoord kunt invullen.

 • Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat kan ik nu doen?

  U kunt uw gebruikersnaam opvragen door een mail te sturen naar clientportaal@svrz.nl

 • Wat moet ik doen als ik problemen heb met mijn apparatuur?

  SVRZ kan storingen die worden veroorzaakt door uw eigen apparatuur of instellingen in uw apparatuur niet voor u oplossen. U kunt bij de leverancier van de apparatuur vragen wie u hierbij kan ondersteunen.

 • Wanneer krijg ik een SMS-code op mijn mobiel?

  • Als u de eerste keer inlogt in het clientportaal.
  • Als u voor de eerste keer op een ander apparaat inlogt.
  • Als u meer dan 90 dagen niet bent ingelogd.

  Als u elke dag (of elke week) bij het inloggen een verificatiecode krijgt, dan worden de cookies op uw computer steeds verwijderd.
  Geef uw computer toestemming dat de cookies voor het cliëntportaal opgeslagen mogen worden, dan krijgt u geen sms-verificatie meer.

 • Welke Internet Browsers kan ik gebruiken?

  Het clientportaal werkt het beste met de internet browsers: Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari. Zie ook informatie op  de snelkaart

 • Hoe kan ik inloggen op het Cliëntportaal?

  Klik hier om in te loggen op het Cliëntportaal.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor het Cliëntportaal?

  Alle clienten ontvangen tijdens de opname een informatiepakket. In dit pakket zit een folder over het clientportaal . U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij SVRZ.

 • Kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor mantelzorg?

  Als uw naaste nog zelfstandig woont kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Kijk in de polis van uw zorgverzekering voor de voorwaarden.

 • Ik wil de zorg die ik bij SVRZ ontvang beëindigen

  Wanneer u de zorg wilt beëindigen kan dat op ieder moment geregeld worden. Zo nodig helpen wij u bij het vinden van een andere zorgaanbieder. SVRZ zal zelf alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden de zorg stoppen. Het gaat dan om situaties waarbij u afspraken niet nakomt en situaties waarbij de veiligheid van onze medewerkers op het spel staat. In dat geval volgen we een zorgvuldige procedure om de zorg te beëindigen. Deze staat beschreven in de algemene voorwaarden bij de zorgovereenkomst. Voor vragen over het beëindigen van zorg kunt u terecht bij de maatschappelijk werkenden van SVRZ. Cliënten die ZorgThuis ontvangen of een dagbehandeling of ontmoetignscentrum bezoeken kunnen voor vragen terecht bij de wijkverpleegkundige of coordinator van het ontmoetingscentrum.

 • Ik wil een verwijzing voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) aanvragen

  Voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) stuurt uw specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts een verwijzing naar SVRZ. De specialist ouderengeneeskunde van SVRZ beoordeelt vervolgens of u aan de criteria voldoet om hiervoor in aanmerking te komen. Daarna krijgt u via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of uw huisarts te horen of u in aanmerking komt voor GRZ of ELV.

 • Ik wil een beschikking voor huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg aanvragen

  Uw gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of respijtzorg. U kunt daarvoor terecht bij het WMO-loket van uw gemeente. Kijk voor de contactgegevens op de website van uw gemeente:

 • Ik wil een verwijzing voor thuiszorg aanvragen

  Voor wijkverpleging bij u thuis kunt u rechtstreeks contact opnemen met een wijkverpleegkundige van SVRZ. Zij gaat met u in gesprek om uw persoonlijke situatie te beoordelen en stelt samen met u vast welke zorg u nodig heeft. U kunt zelf contact leggen met de wijkverpleegkundige of via de Zorglijn van SVRZ.  T  0900 7879777     / E zorglijn@svrz.nl

 • Hoe kom ik in aanmerking voor langdurige zorg (Wlz)?

  Voor langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatie nodig. Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en of toezicht dichtbij nodig hebben. Voor deze verpleeghuiszorg kunt u terecht in een kleinschalige woonvoorziening van SVRZ. Wanneer u in een woonzorgcentrum woont kunt u deze zorg in sommige gevallen ook thuis krijgen. U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Of bel het CIZ op nummer 088 789 10 00.
  Voor vragen hierover kunt u bellen naar de afdeling Zorgadvies van SVRZ. Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. T  088 887 1999 / E zorgadvies@svrz.nl

   

 • Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

  De Wet zorg en dwang is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Dit kan thuis, in het ziekenhuis of in de Wet langdurige zorg met of zonder behandeling zijn.

  Lees hier meer over deze wet. 

 • Wordt de behandeling van een pedicure vergoed?

  Verblijft u bij SVRZ en heeft u een indicatie voor langdurige zorg inclusief behandeling (Wlz)?

  • De verzorging van uw voeten hoort bij uw persoonlijke verzorging. Wij zorgen ervoor dat dit structureel wordt gedaan door een verzorgende of pedicure. Dit brengen wij niet bij u in rekening.
  • De geneeskundige behandeling van bijvoorbeeld een diabetesvoet valt onder medische voetverzorging. Hier schakelen wij een gespecialiseerde pedicure voor in. De kosten hiervoor brengen wij niet bij u in rekening
  • Vindt u het prettig om uw voeten cosmetisch te laten verzorgen door een pedicure? Dat kan natuurlijk ook maar dan brengen wij dat bij u in rekening. U kunt hiervoor ook uw eigen vertrouwde pedicure inschakelen.

  Verblijft u bij SVRZ en heeft u een indicatie voor langdurige zorg zonder behandeling (Wlz)?

  • De verzorging van uw voeten hoort bij uw persoonlijke verzorging. Wij zorgen ervoor dat dit structureel wordt gedaan door een verzorgende of pedicure. Dit brengen wij niet bij u in rekening.
  • De geneeskundige behandeling van bijvoorbeeld een diabetesvoet valt onder medische voetverzorging. Hier schakelen wij een gespecialiseerde pedicure voor in. De kosten hiervoor brengen wij in rekening bij uw eigen zorgverzekeraar. In uw polis staat welke zorg wordt vergoed en hoe dit wordt geregeld.

  Verblijft u bij SVRZ op een revalidatieafdeling met een indicatie GRZ of ELV?

  • Dan kunt u zelf een afspraak maken met een pedicure. Deze behandeling is voor uw eigen rekening.
 • Kan ik mijn gegevens digitaal inzien?

  Ja, dat kan met het cliëntportaal van SVRZ.  U kunt uw zorgdossier op ieder moment van de dag in te zien. Op een computer, laptop of tablet kunt u via het cliëntportaal onder andere uw persoonlijke gegevens inzien, maar ook de zorgplannen uit uw zorgdossier. U kunt ervoor kiezen om ook familieleden of anderen inzage te geven in (delen van) uw  dossier. U wordt persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen.

 • Kan ik een rondleiding krijgen?

  Jazeker. U bent van harte welkom om de sfeer te proeven op een van onze locaties. Dus bent u zich aan het oriënteren en benieuwd naar de mogelijkheden? Ga dan naar de pagina van de locatie van uw keuze en vraag online een rondleiding aan. Of neem contact op met de medewerkers van de Zorglijn. Zij brengen u in contact met de betreffende maatschappelijk werker. T 0900 78 79 777.

  Als het  voor u niet mogelijk is om de kamer vooraf te bekijken kunnen onze medewerkers u een digitale rondleiding geven door de kamer en eventueel ook de locatie. Zij doen dit bijvoorbeeld door het maken van een filmpje of via beeldbellen met u. Op deze manier kunnen zij uitleg geven over de locatie en krijgt u een beeld van de nieuwe woonomgeving van de cliënt. Het is een kleine moeite dus vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

   

 • Kan ik tijdens mijn vakantie in Zeeland thuiszorg van SVRZ krijgen?

  SVRZ levert thuiszorg aan kwetsbare ouderen in woonzorgcentra en de bijbehorende woonservicezones in Zeeland. Als u op bezoek of vakantie bent in zo’n woonzorgcentrum waar  SVRZ ZorgThuis levert, bekijken we in overleg met u wat uw wensen en de mogelijkheden zijn. Bel voor meer informatie naar 0900-7879777. Vakantiegangers die in een hotel of op een camping in Zeeland verblijven kunnen wij helaas vrijwel nooit thuiszorg aanbieden, omdat deze vaak niet binnen onze woonservicezones liggen. Andere thuiszorgorganisaties in Zeeland bieden daar wel zorg aan toeristen. Wij verwijzen vakantiegangers dan naar hen door.

 • Wie behartigt de belangen van de cliënt(en)?

  De algemene belangen van alle cliënten worden behartigd door de cliëntenraad.
  Voor de individuele cliënt zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging mogelijk.

 • Kunnen cliënten bij SVRZ naar de tandarts of mondhygiënist?

  Ja, wij vinden tandheelkundige zorg en mondhygiëne erg belangrijk. Lees er meer over op deze pagina van onze website.

 • Mag ik mijn persoonlijk zorgplan inzien?

  Ja, dat mag. Uw zorgplan stellen wij samen met u op. Cliënten of hun contactpersoon krijgen een uitnodiging om bij de zorgplanevaluatie aanwezig zijn. Lukt dit niet dan legt de persoonlijk begeleider het zorgplan ter instemming aan hen voor. Daarin staat wat het doel van de behandeling en verzorging is en waar de dagbesteding uit bestaat. Ook staat in dit plan welke zorgverleners de cliënt ondersteunen. Minimaal twee keer per jaar bekijken we of het zorgplan nog actueel is. U kunt een computeruitdraai van uw zorgplan opvragen of het samen met uw persoonlijk begeleider op de computer bekijken. SVRZ biedt u ook de mogelijkheid om uw zorgdossier op ieder moment van de dag in te zien. Op een computer, laptop of tablet kunt u via het cliëntportaal onder andere uw persoonlijke gegevens inzien, maar ook de zorgplannen uit uw zorgdossier. U kunt ervoor kiezen on ook uw familieleden of anderen inzage te geven in (delen) van uw dossier. U krijgt een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan het cliëntportaal.

 • Ik moet naar het ziekenhuis voor onderzoek. Wie regelt het vervoer?

  Ontvangt u zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft u persoonlijke begeleiding naar het ziekenhuis nodig? Als u niemand in uw directe omgeving heeft die u kan begeleiden kan een vrijwilliger of medewerker van SVRZ u ondersteuning bieden. Als u recht heeft op zittend ziekenvervoer kunt u een aanvraagformulier downloaden op de site van uw zorgverzekering. U kunt het formulier ook telefonisch bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u het vervoer te regelen via het vervoersbedrijf waar uw verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. U kunt hierbij ondersteuning bij vragen aan het maatschappelijk werk van SVRZ.

 • Wat is het verschil tussen een cliëntdossier en zorgplan?

  Ja, dat mag. Uw zorgplan stellen wij samen met u op. Cliënten of hun contactpersoon krijgen een uitnodiging om bij de zorgplanevaluatie aanwezig zijn. Lukt dit niet dan legt de persoonlijk begeleider het zorgplan ter instemming aan hen voor. Daarin staat wat het doel van de behandeling en verzorging is en waar de dagbesteding uit bestaat. Ook staat in dit plan welke zorgverleners de cliënt ondersteunen. Minimaal twee keer per jaar bekijken we of het zorgplan nog actueel is. U kunt een computeruitdraai van uw zorgplan opvragen of het samen met uw persoonlijk begeleider op de computer bekijken. SVRZ biedt u ook de mogelijkheid om uw zorgdossier op ieder moment van de dag in te zien. Op een computer, laptop of tablet kunt u via het cliëntportaal onder andere uw persoonlijke gegevens inzien, maar ook de zorgplannen uit uw zorgdossier. U kunt ervoor kiezen on ook uw familieleden of anderen inzage te geven in (delen) van uw dossier. U krijgt een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan het cliëntportaal.

 • Wat is het verschil tussen een cliëntdossier en zorgplan?

  Cliëntdossier
  In dit elektronische dossier staat het zorgplan maar ook andere informatie zoals: het indicatiebesluit, resultaten van onderzoeken en rapportages van behandelaars, medicatielijst, wond-behandeling, algemene gegevens, financiële regelingen, hobby’s enzovoort. SVRZ is wettelijk verplicht cliëntdossiers vijftien jaar na vertrek of overlijden van de cliënt te bewaren. U kunt uw eigen cliëntdossier altijd inzien. Dit kan door gebruik te maken van het cliëntportaal of door uw persoonlijk begeleider te vragen dit samen met u door te nemen zodat uw meteen antwoord op uw vragen krijgt.

  Zorgplan
  Het zorgplan is onderdeel van uw cliëntdossier. Zoals dit in de algemene voorwaarden is genoemd. In dit plan staan alle doelen en acties waarmee we u ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal behandelingen van de fysiotherapeut. Of de ondersteuning die u krijgt bij uw persoonlijke verzorging. Vanaf dag 1 is er voor u een observatieplan. Binnen 6 weken na opname wordt dit geëvalueerd in de zorgplanevaluatie. En wordt daarmee het observatieplan omgezet in uw persoonlijke zorgplan. Kunt u niet bij de zorgplanevaluatie aanwezig zijn dan legt uw persoonlijk begeleider het zorgplan ter instemming aan u voor. Daarin staat wat het doel van uw behandeling en verzorging is en waar uw dagbesteding uit bestaat. Ook staat in dit plan welke zorgverleners u ondersteunen. We houden rekening met wat u nodig heeft en uw specifieke wensen. Minimaal twee keer per jaar bekijken we of het zorgplan nog actueel is. U kunt uw zorgplan via het cliëntportaal inzien of het samen met uw persoonlijk begeleider op de computer bekijken

 • Worden er bij SVRZ vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt?

  Met vrijheidsbeperking en medicijnen die het gedrag beïnvloeden zijn wij zeer terughoudend. Als er voor de veiligheid van cliënten hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Beweging en bewegingsvrijheid realiseren we door gezamenlijke inspanning en het beperken van risico´s. Daarvoor doen wij ook een beroep op de naasten van onze cliënten. Wij gebruiken bij kwetsbare mensen geen fixatiebanden, verpleegdekens en spanlakens. Mochten wij in een zeer uitzonderlijk geval voor een cliënt geen goede oplossing vinden, dan vragen we eerst advies aan ons eigen expertiseteam ‘Onbegrepen gedrag’. Als dat onvoldoende resultaat oplevert schakelen wij externe deskundigen in, zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise.

 • Kunt u mij vertellen wat de Wet langdurige zorg (Wlz) inhoudt?

  Zorginstituut Nederland heeft een Wlz-kompas ontwikkeld. In het kompas staat alle informatie over de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Vragen zoals ‘valt een behandeling van de pedicure onder Wlz?’ of ‘Wat mag ik aan schoonmaak verwachten vanuit de Wlz?’ worden in het kompas beantwoord.  Bekijk het Wlz-kompas.  Binnen de wet Wlz is ook geregeld dat een cliënt bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kan worden. Bekijk hier hoe het zorgkantoor in Zeeland inhoud geeft aan deze onafhankelijke cliëntondersteuning.

 • Is euthanasie bespreekbaar bij SVRZ?

  Ja, euthanasie is bespreekbaar bij SVRZ. Wij gaan hier zorgvuldig en respectvol mee om. In deze folder staat hoe we bij SVRZ omgaan met palliatieve zorg, palliatieve sedatie, zorg rondom het levenseinde, euthanasie en weefseldonatie.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  Uw klachten, maar ook uw complimenten, horen we graag. U kunt hiervoor terecht bij twee onafhankelijke klachtenfunctionarissen.

 • Ik ben tevreden over de zorg bij SVRZ, hoe kan ik dat laten weten?

  Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u uw mening geven over uw ervaringen met de zorg in een SVRZ-locatie. Voor SVRZ is het belangrijk om te weten wat u van de zorg vindt. Waar bent u tevreden over en waar zou het beter kunnen? SVRZ is ook benieuwd naar uw ervaring. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 • Ik ben op zoek naar passende zorg voor mijzelf of een familielid.

  Wilt u zorg ontvangen? Dan heeft u vaak een verwijzing van een arts, een indicatie van het CIZ of een beschikking van uw gemeente nodig. Waar u die kunt aanvragen is afhankelijk van welke zorg of ondersteuning u nodig heeft.

  SVRZ helpt u graag bij het vinden van het juiste loket en de voorbereiding van uw aanvraag. In sommige gevallen is het mogelijk dat uw huisarts of medisch specialist u zonder indicatie doorverwijst. Bijvoorbeeld voor revalidatie of kortdurend verblijf of wanneer u zelf de kosten betaalt.

  Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de Zorglijn van SVRZ.
  T 0900 7879777 / E zorglijn@svrz.nl 
  De Zorglijn van SVRZ is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De medewerkers zijn u graag van dienst.
  U kunt ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op.

 • Ik ontvang al zorg van SVRZ en heb vragen over mijn indicatie, financiën of andere problemen

  De maatschappelijk werkenden van SVRZ bieden ondersteuning aan cliënten en hun naasten bij de verhuizing naar een van onze woonvoorzieningen of behandellocaties. Cliënten die ZorgThuis ontvangen of een dagbehandeling of ontmoetingscentrum (OC) van SVRZ bezoeken kunnen hiervoor terecht bij de wijkverpleegkundige of de coördinator van het OC. Als het nodig is bieden zij psychosociale hulp bij vragen rondom de veranderingen in de persoonlijke situatie. Ze helpen bij het aanvragen van indicaties en kunnen zo nodig gericht doorverwijzen bij vragen over eigen bijdragen, administratie en andere problemen die zich voordoen. Ook als een cliënt terugkeert naar huis, helpen zij bij het regelen van de voorbereidingen om dat met een gerust hart te kunnen doen.  De maatschappelijk werkenden zijn bereikbaar via de hoofdlocaties van SVRZ.

 • Ik ben huisarts, casemanager of transferverpleegkundige en zoek passende zorg voor een cliënt.

  De medewerkers van de afdeling Zorgadvies van SVRZ coördineren de opnames van cliënten. Zij hebben daarvoor contact met huisartsen, transferverpleegkundigen van ziekenhuizen of casemanagers. Zij zorgen ervoor dat alle benodigde informatie beschikbaar is. Samen met de artsen en zorgmedewerkers van SVRZ, zorgen zij ervoor dat de overgang van thuis of ziekenhuis naar het verpleeghuis, zo goed mogelijk verloopt. Ze onderhouden ook contacten met mensen die op de wachtlijst staan.
  Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgadvies SVRZ. Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. De medewerkers zijn u graag van dienst. T  088 887 1999 / E zorgadvies@svrz.nl

 • Heeft SVRZ huisregels?

  Om uw aanwezigheid bij SVRZ zo aangenaam mogelijk te maken en te houden, heeft SVRZ een aantal huisregels opgesteld. Deze gelden in alle gebouwen van SVRZ en zijn bedoeld voor alle aanwezigen, dus zowel cliënten als medewerkers, maar ook bezoekers en leveranciers.

 • Na hoeveel dagen moet de kamer van mijn overleden familielid leeg gehaald worden?

  Wij vragen de familie van overleden cliënten om binnen zeven dagen na het overlijden de persoonlijke eigendommen van de cliënt op te halen. We realiseren ons dat dit een korte periode is in een tijd van rouw.  Met cliëntbelangenorganisaties zijn afspraken gemaakt over deze termijn, zodat SVRZ haar verantwoordelijkheid voor mensen die op de wachtlijst staan, kan nakomen.

 • Zijn er bezoektijden in de locaties van SVRZ?

  Bezoek is altijd welkom, er zijn geen vaste bezoektijden. We stellen het wel op prijs als u rekening houdt met de momenten dat cliënten verzorgd worden, aan tafel gaan of een behandeling krijgen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

 • Voor welke zorg kan ik terecht bij SVRZ?

  Bij SVRZ kunt u terecht voor een groot aantal zorgdiensten. U kunt ze hier op de website allemaal bekijken.

 • Wat doet SVRZ om ouderenmishandeling te voorkomen?

  We doen er alles aan om onze cliënten te beschermen tegen ouderenmishandeling. We gaan over dit onderwerp in gesprek met onze medewerkers en geven hun tips en aanwijzingen hoe ze ouderen-mishandeling tijdig kunnen signaleren. Signaleert u zelf een geval van ouderenmishandeling in een van onze locaties? Geef het door aan een zorgmedewerker of bel met de Zorglijn van SVRZ. T 0900 7879 777. Kijk hier voor meer informatie over ouderenmishandeling.

 • Hoe kan ik zorg bij SVRZ aanvragen?

  Op deze pagina van onze website staat het antwoord op deze vraag uitgebreid omschreven.

 • Kan mijn familielid na overlijden opgebaard worden bij SVRZ?

  In sommige locaties van SVRZ is het mogelijk dat een overleden cliënt op de eigen kamer opgebaard wordt. U kunt hiervoor een verzoek richten aan de locatiemanager van de locatie waar uw familielid verblijft.

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?