SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Milieubeleidsplan SVRZ

In het milieubeleidsplan van SVRZ voor de periode 2021-2025 zijn de doelstellingen en ambities van SVRZ op het gebied van duurzaamheid en milieu vastgesteld. Hiermee heeft SVRZ per milieuthema concrete doelstellingen benoemd en gekoppeld aan een actieplan voor de komende jaren. Deze acties zijn grotendeels gerealiseerd of momenteel in uitvoering.

SVRZ duurzaam op weg logo

Masterplan energietransitie SVRZ (2020-2028)

In vervolg op het milieubeleidsplan SVRZ is in 2019 een masterplan energietransitie opgesteld. Hierin heeft SVRZ voor alle intramurale zorglocaties en kantoorgebouwen bepaald hoe en wanneer de CO2-uitstoot kan worden gereduceerd per gebouw. Uitgangspunt daarbij is dat we overgaan van gas naar volledig groene stroom. De ambitie van SVRZ is dat al onze gebouwen in 2028 CO2-neutraal zijn en we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. SVRZ gaat vol-gas van het gas af!

SVRZ de Redoute gebouw

Duurzame huisvesting, moderne gebouwen, goed geïsoleerd

SVRZ beschikt over een breed scala aan moderne kleinschalige woonzorglocaties in Zeeland. De meeste gebouwen dateren van na 2000, een aantal uit de jaren negentig. Deze laatste gebouwen hebben we onlangs voorzien van extra dakisolatie volgens de huidige bouwnorm. Waar nodig vervangen we de bestaande beglazing door HR++ of triple-glas. Dit betekent dat alle locaties van SVRZ goed zijn geïsoleerd.

Energiemaatregelen en energie-audits

SVRZ is sinds 2016 bezig met het inventariseren en uitvoeren van verplichte energiemaatregelen. Deze maatregelen worden vastgelegd in energie-audits. Het betreft veelal isolatie van installatie-onderdelen, energiezuinige installaties en het toepassen van LED-verlichting. Deze energiemaatregelen zijn opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan en worden projectmatig uitgevoerd op de locaties.

Energierenovaties, hybride cv-installaties en gasloos

Volgens het duurzame onderhoudsplan van SVRZ wordt bepaald wanneer de bestaande gasgestookte installaties aan een renovatie of vervanging toe zijn. Deze momenten gebruiken we om een zogenaamde energierenovatie uit te voeren. Daarbij vervangen we de bestaande cv-installatie, door elektrische warmtepompen en gaan we van het gas af. Op de grotere locaties doen we dit met een tussenstap met een hybride installatie, waarbij de gasgestookte cv-ketel nog enkele jaren dienst doet als back-up voor een koude periode. SVRZ heeft momenteel zes locaties die gas-loos zijn en zes met een hybride cv-installatie.

Zonnepanelen SVRZ locatie Sas van Gent

Energiemanagement

Energiemonitoring; van gas naar elektra

Om het energieverbruik van onze gebouwen te monitoren zijn op locatie nieuwe meetinrichtingen geïnstalleerd en is software aangeschaft. Daarmee heeft SVRZ inzicht in de hoeveelheid gas en elektra die onze gebouwen verbruiken.

Zelf energie opwekken; 20 locaties zonnepanelen

Naast het energieverbruik van onze gebouwen, meten we ook wat er aan energie wordt opgewekt door de zonnepanelen op onze eigen daken. Op 20 locaties zijn circa 6.500 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze installaties wekken jaarlijks naar verwachting +/- 1.8 miljoen kWh op. Dat staat gelijk aan ongeveer 650 huishoudens.

 

Inkoop duurzame energie, pilot Zeeuwse windenergie

SVRZ koopt sinds 2016 groene stroom in via een collectief. Dit is Europese groene stroom, waarbij de oorsprong van de energiebron niet in Nederland hoeft te zijn, waardoor deze groene stroom niet mee telt bij de CO2 emissiereductie. Voor SVRZ Ter Valcke kopen we vanaf 1 september 2020 échte groene stroom in, van  Zeeuwse oorsprong. Deze lokale windenergie kopen we rechtstreeks in van de bron via de coöperatie Zeeuwind. Hierdoor kunnen we aantoonbaar een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. SVRZ Ter Valcke wordt daarmee als eerste locatie van SVRZ volledig CO2-neutraal vanaf 2020.

Elektrische SVRZ Smart

Duurzame mobiliteit, elektrische bedrijfsauto’s

In 2019 heeft SVRZ een forse stap gezet in het terugdringen van fossiele brandstoffen door twintig elektrische bedrijfsauto’s aan te schaffen. De opvallende elektrische SMART wordt op veel locaties gebruikt door medewerkers van SVRZ. Hiervoor hebben we op tien locaties eigen laadpalen voor de  elektrische bedrijfsauto’s geplaatst. In samenwerking met de Verenigingen van Eigenaars van diverse woonzorglocaties worden nog meer laadpalen voor eigen gebruik gerealiseerd. Momenteel wordt onderzocht of we op korte termijn ook de bestelauto’s die nu nog op diesel rijden, kunnen vervangen door volledig elektrische bedrijfsauto’s.

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?