SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Voorkom mondproblemen

Een slechte mondgezondheid kan veel vervelende gevolgen hebben, zoals problemen met eten en drinken, infecties en een slechte adem. Om dit te voorkomen heeft SVRZ richtlijnen voor medewerkers opgesteld.

Wat is mondzorg?

Dit is de preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg van ziekten en problemen in de mond en het gelaat.

Wat is mondverzorging?

Dit zijn de dagelijkse én preventieve handelingen die ervoor zorgen dat de mond gezond is en blijft. Mondverzorging is namelijk een onderdeel van de mondzorg.

Hoe bieden wij bij SVRZ goede mondzorg?

In de centra voor zorg en revalidatie van SVRZ is een ruimte en apparatuur beschikbaar voor behandelingen. Daar is ook een zogenoemde mobiele unit aanwezig die meegenomen kan worden naar de andere locaties van SVRZ.

Wordt alle mondzorg vergoed?

Voor cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf en behandeling wordt mondzorg vergoed de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij grotere ingrepen of cosmetische ingrepen wordt hiervoor eerst overleg gepleegd met het zorgkantoor. Dit wordt gedaan door de mondhygiëniste, tandarts of behandelend arts. Het zorgkantoor bepaalt dan of de kosten worden vergoed. Indien dit niet zo is dan wordt er overlegt met de cliënten en/of zijn vertegenwoordiger. Zij kunnen dan besluiten de kosten voor eigen rekening te nemen.

Voor cliënten met een indicatie zonder behandeling is het noodzakelijk dat zij zelf een verzekering afsluiten voor mondzorg.

Voor hier voor meer informatie

Wat doet de mondhygiënist

  • Bewaakt de kwaliteit van de mondzorg.
  • Bezoekt nieuwe cliënten binnen drie maanden en geeft aanwijzingen over de mondverzorging aan de zorgmedewerkers. En schakelt zo nodig de behandelende arts of tandarts in.
  • Screent cliënten met eigen tanden minimaal één keer per half jaar en cliënten met een gebitsprothese minimaal één keer per jaar.

Wat doet de zorgmedewerker

De zorgmedewerker richt zich met name op cliënten die langdurig bij SVRZ verblijven op basis van een indicatie met verblijf en behandeling.

  • Controleert bij nieuwe cliënten de indicatie; wel – of geen verblijf met behandeling.
  • Wijst cliënten en hun netwerk op de pagina mondzorg op de website.
  • Controleert bij nieuwe cliënten de mondzorgbehoefte en mondgezondheid van de cliënt.
  • Schakelt indien nodig de mondhygiëniste, behandelend arts, tandarts of coördinerend zorgverlener mondzorg van de locatie in.
  • Rapporteert bijzonderheden over de mondzorg in het cliëntdossier en meldt ze aan de mondhygiëniste.
  • Volgt eenmaal per 18 maanden de e-learning module over mondzorg en werkt volgens het protocol mondzorg van SVRZ.
Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?