SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

Nee, tenzij

De Wet zorg en dwang is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Dit kan thuis, in het ziekenhuis of in de Wet langdurige zorg met of zonder behandeling zijn.

Stappenplan

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. In het stappenplan wordt persoonsgericht gekeken naar de cliënt. Wat zijn de alternatieven om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen? Regelmatig wordt de situatie opnieuw geanalyseerd door de betrokken medewerkers. Indien nodig wordt een externe deskundige gevraagd om mee te denken/kijken. Meer informatie over het stappenplan kunt u terug vinden in de folders die op deze pagina staan.

Zeeuwse samenwerking

Zeeuwse zorgorganisaties trekken eenduidig op in de uitvoering van de nieuwe wet in Zeeland. Ook worden er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt.

Maatschappelijk werker SVRZ met cliënt

Vertrouwenspersonen

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger recht hebben op gratis ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang biedt die ondersteuning. Voor SVRZ zijn er twee vaste cliëntvertrouwenspersonen en een vervanger. Zij zijn niet in dienst van SVRZ maar werken onafhankelijk. Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Luistert naar u
  • Geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf bij SVRZ
  • Helpt bij het helder krijgen van uw probleem
  • Geeft informatie en uitleg over uw rechten
  • Kan helpen om in gesprek te komen met SVRZ over uw probleem
  • Ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van uw klacht
Maak hier kennis met Wilma en Hélène

Meer informatie over de clientvertrouwenspersonen

Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)

Voor klachten over beslissingen die betrekking hebben op onvrijwillige zorg kunt u terecht bij de klachtencommissie onvrijwillige zorg. U dient uw uw klacht wel eerst in te dienen bij SVRZ. Daarna gaan wij eerst in gesprek met u. Als we samen niet tot een oplossing kunnen komen, zorgt SVRZ ervoor dat uw klacht bij de KCOZ komt. Daarna neemt de KCOZ contact met u op.

Bij klachten voor de KCOZ kunt  denken aan bijvoorbeeld:

  • Waarom is er besloten dat er onvrijwillige zorg moet worden toegepast?
  • Waarom is er niet met  mij als cliënt of vertegenwoordiger overlegd over het toepassen van onvrijwillige zorg.
  • Mogelijkheden voor verlof of ontslag.

 

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?