SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Algemene voorwaarden en zorgverleningsovereenkomst

De zorgverleningsovereenkomst moet voldoen aan bepaalde wetgeving. SVRZ gebruikt algemene voorwaarden die landelijk zijn vastgesteld in overleg met patiëntenorganisaties en de consumentenbond.  De afdeling ZorgService van SVRZ verstuurt de zorgverleningsovereenkomst en de algemene voorwaarden op de dag van opname via de post naar de cliënt.

Cliënten die een Bopz verklaring hebben, ontvangen bij de zorgverleningsovereenkomst een toelichting op de zorg en ondersteuning die SVRZ biedt. Dit in plaats van de algemene voorwaarden. De informatie op deze pagina dient als voorbeeld.

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de algemene voorwaarden?

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten en/of extra zorg, als deze er zijn. U kunt kiezen om hiervan gebruik te maken en de kosten zijn dan voor uw rekening.
  • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meerdere zorgaanbieders, dan informeert u hen zodat zij met elkaar kunnen afstemmen en afspreken wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.
  • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
  • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
  • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gelden de volgende documenten:

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?