SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Algemene voorwaarden

Zodra de cliënt zorg van SVRZ ontvangt, ontstaat er een overeenkomst tussen de cliënt en SVRZ. Op de overeenkomst die is ontstaan, zijn algemene voorwaarden van toepassing. In het gesprek met de cliënt en zijn netwerk worden de algemene voorwaarden besproken en uitgelegd. SVRZ gebruikt algemene voorwaarden die landelijk zijn vastgesteld in overleg met patiëntenorganisaties en de consumentenbond.

De cliënt en zijn netwerk ontvangen per mail of post informatie over de algemene voorwaarden als ook informatie over de module die afgenomen wordt.

Cliënten op wie de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is, ontvangen bij de zorgverleningsovereenkomst een toelichting op de zorg en ondersteuning die SVRZ biedt. Zij krijgen een extra module Wzd toegevoegd aan de Algemene voorwaarden.

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de algemene voorwaarden?

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die SVRZ biedt. Deze informatie krijgt u via e-mail, op papier, mondeling of via de website aangeboden.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten en/of extra zorg, als deze er zijn. U kunt kiezen om hiervan gebruik te maken en de kosten zijn dan voor uw rekening.
  • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meerdere zorgaanbieders, dan informeert u hen zodat zij met elkaar kunnen afstemmen en afspreken wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.
  • U en uw naasten houden zich aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
  • U betaalt de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd.
  • U zorgt ervoor dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gelden de volgende documenten:

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?