SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

Kerngegevens jaarverslag 2019

Cliënten WLZ per einde verslagjaar
Aantal verblijfscliënten op basis van een ZZP/zorgprofiel 1.267
Aantal cliënten op basis van een Volledig Pakket Thuis 105
Cliënten Zvw per einde verslagjaar
Aantal verblijfscliënten geriatrische revalidatiezorg (DBC) 68
Aantal verblijfscliënten eerstelijnsverblijf 25
Aantal cliënten op basis van wijkverpleging 572
Omzet WLZ-zorg in verslagjaar
Omzet zorg op basis van een ZZP/zorgprofiel 112.590.000
Omzet zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis

Omzet zorg op basis van extra kwaliteitsbudget 2019

5.492.000

6.371.000

Omzet Zvw-zorg in verslagjaar
Omzet zorg geriatrische revalidatiezorg (DBC) 7.514.000
Omzet zorg eerstelijnsverblijf 1.955.000
Omzet zorg wijkverpleging 5.995.000
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst einde verslagjaar (excl. uurloners) 2.943
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.894

 

SVRZ registreert en publiceert de uitkomsten van de metingen Normen Verantwoorde Zorg en cliënttevredenheid zoals landelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden op www.kiesbeter.nl. Kijk voor meer informatie in het jaarverslag 2019 van SVRZ.

 

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?