SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Kerngegevens jaarverslag 2020

Cliënten WLZ per einde verslagjaar
Aantal verblijfscliënten op basis van een ZZP/zorgprofiel 1.226
Aantal cliënten op basis van een Volledig Pakket Thuis 112
Cliënten Zvw per einde verslagjaar
Aantal verblijfscliënten geriatrische revalidatiezorg (DBC) 46
Aantal verblijfscliënten eerstelijnsverblijf 33
Aantal cliënten op basis van wijkverpleging 581
Omzet WLZ-zorg in verslagjaar
Omzet zorg op basis van een ZZP/zorgprofiel 142.342.000
Omzet zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis

Omzet zorg op basis van extra kwaliteitsbudget 2020

6.293.000

11.297.000

Omzet Zvw-zorg in verslagjaar
Omzet zorg geriatrische revalidatiezorg (DBC) 7.614.000
Omzet zorg eerstelijnsverblijf 2.161.000
Omzet zorg wijkverpleging 5.882.000
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst einde verslagjaar (excl. uurloners) 3.067
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.974

 

SVRZ registreert en publiceert de uitkomsten van de metingen Normen Verantwoorde Zorg en cliënttevredenheid zoals landelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden op www.kiesbeter.nl. Kijk voor meer informatie in het jaarverslag 2020 van SVRZ.

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?