SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ registreert en publiceert de uitkomsten van de metingen Normen Verantwoorde Zorg en cliënttevredenheid zoals landelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden op www.kiesbeter.nl. Kijk voor meer informatie in het jaarverslag 2021 van SVRZ.

KerngegevensAantal / bedrag
Cliënten WLZ per einde verslagjaar
Aantal verblijfscliënten op basis van een ZZP/zorgprofiel 1.226
Aantal cliënten op basis van een Volledig Pakket Thuis107
Cliënten Zvw per einde verslagjaar
Aantal verblijfscliënten geriatrische revalidatiezorg (DBC)59
Aantal verblijfscliënten eerstelijnsverblijf38
Aantal cliënten op basis van wijkverpleging 554
Omzet WLZ-zorg in verslagjaar
Omzet zorg op basis van een ZZP/zorgprofiel116.412.000
Omzet zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis5.990.000
Omzet zorg op basis van extra kwaliteitsbudget 202014.156.000
Compensatie omzetderving en meerkosten i.v.m. Covid-197.422.000
Omzet zorg overig WLZ1.582.000
Totaal WLZ 145.562.000
Omzet Zvw-zorg in verslagjaar
Omzet zorg geriatrische revalidatiezorg (DBC) 8.040.000
Omzet zorg eerstelijnsverblijf3.023.000
Omzet zorg wijkverpleging6.098.000
Omzet zorg overig Zvw1.077.000
Totaal Zvw18.238.000
Medewerkers
Aantal medewerkers in loondienst einde verslagjaar (excl. uurloners) 3.091
Aantal FTE medewerkers in loondienst per einde verslagjaar2.003
Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?