SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Onderzoek en innovatie bij SVRZ

De Commissie Onderzoek en Wetenschap van SVRZ zoekt actief verbinding met onderzoek en innovatie op het gebied van zorg in Nederland en daarbuiten. De commissie heeft een adviserende en uitvoerende rol als het gaat om onderzoek en wetenschap binnen SVRZ.

Kennisnetwerken

SVRZ maakt deel uit van drie universitaire kennisnetwerken. Via deze kennisnetwerken neemt  SVRZ deel aan diverse onderzoeken. Zo leggen we een relatie tussen onderzoek en praktijk. Evidence-based resultaten uit deze onderzoeken gebruiken we vervolgens om de zorg aan cliënten te verbeteren:

 • UKON
  Het Universitaire Ouderenzorgnetwerk Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 organisaties voor verpleeghuiszorg en de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het Radboud UMC.
 • Tranzo
  De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University). Dit is een samenwerking tussen Tranzo, 10 ouderenorganisaties en CZ Zorgkantoor.
 • AWOZ
  De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Dit is een structureel samenwerkingsverband tussen Zeeuwse organisaties die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Er wordt samengewerkt binnen onderzoeken en projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.
Kenniscafe SVRZ

Kenniscafé

Driemaal per jaar organiseert de Commissie Onderzoek en Wetenschap van SVRZ een Kenniscafé. Hier wordt informatie uit onderzoek op interactieve wijze gedeeld met medewerkers.

Thema’s Kenniscafés
De volgende thema’s zijn al aan bod gekomen in een Kenniscafé:

 • Onbegrepen gedrag en het terugdringen van psychofarmaca;
 • Intimiteit en seksualiteit;
 • De ziekte van Parkinson.

Universiteiten en Hogescholen

SVRZ werkt nauw samen met de Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences. Studenten kunnen onderzoek doen bij SVRZ. Ook studenten van hogescholen en universiteiten uit de rest van het land kunnen hun onderzoeksvragen indienen bij SVRZ.

Voorbeeldprojecten

 • Onderzoek naar factoren bij medicatiefouten bij verzorgenden IG en verpleegkundigen
 • Palliatieve zorg en dementie
 • Hoe warm is het personeel van de koude technologie

Voorbeelden van innovatieve onderzoeken waar SVRZ aan meedoet of heeft meegedaan

 • Ontmoetingscentra 3.0 met de interventie DementTalent
 • Inzet van biodynamische verlichting bij dementie
 • Passend gebruik antipsychotica

Recente publicaties van SVRZ medewerkers

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?