SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

Deze commissie zoekt actief verbinding met onderzoek en wetenschap op het gebied van zorg in Nederland en daarbuiten. De commissie heeft een adviserende en uitvoerende rol als het gaat om onderzoek en wetenschap binnen SVRZ.

Kennisnetwerken

SVRZ maakt deel uit van twee universitaire kennisnetwerken. Via deze kennisnetwerken participeert SVRZ in diverse onderzoeken en wordt een relatie gelegd tussen onderzoek en praktijk. Evidence-based resultaten uit deze onderzoeken gebruiken we vervolgens om de zorg aan cliënten te verbeteren:

 • het Universitaire Ouderenzorgnetwerk Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 organisaties voor verpleeghuiszorg en de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het Radboud UMC.
 • de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University). Dit is een samenwerking tussen Tranzo, 10 ouderenorganisaties en CZ Zorgkantoor.

Kenniscafé

Driemaal per jaar organiseert de Onderzoeks- en Wetenschapscommissie een Kenniscafé waarbij informatie uit onderzoek op interactieve wijze wordt gedeeld met medewerkers. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen in een Kenniscafé:

 • Onbegrepen gedrag en het terugdringen van psychofarmaca;
 • Intimiteit en seksualiteit;
 • De ziekte van Parkinson.
SVRZ Onderzoek en innovatie HZ University of Applied Sciences Vlissingen

Universiteiten en Hogescholen

SVRZ werkt nauw samen met de Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences. Studenten kunnen onderzoek doen bij SVRZ. Ook studenten van hogescholen en universiteiten uit de rest van het land kunnen hun onderzoeksvragen indienen bij SVRZ. Voorbeeldprojecten zijn:

 • Onderzoek naar factoren bij medicatiefouten bij verzorgenden IG en verpleegkundigen
 • Palliatieve zorg en dementie
 • Hoe warm is het personeel van de koude technologie

Voorbeelden van innovatieve onderzoeken waar SVRZ aan meedoet of heeft meegedaan:

 • Ontmoetingscentra 3.0 met de interventie DementTalent
 • Inzet van biodynamische verlichting bij dementie
 • Passend gebruik antipsychotica

Publicaties van SVRZ medewerkers

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?