SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Deze commissie zoekt actief verbinding met onderzoek en wetenschap op het gebied van zorg in Nederland en daarbuiten. De commissie heeft een adviserende en uitvoerende rol als het gaat om onderzoek en wetenschap binnen SVRZ.

Kennisnetwerken

SVRZ maakt deel uit van drie universitaire kennisnetwerken. Via deze kennisnetwerken participeert SVRZ in diverse onderzoeken en wordt een relatie gelegd tussen onderzoek en praktijk. Evidence-based resultaten uit deze onderzoeken gebruiken we vervolgens om de zorg aan cliënten te verbeteren:

 • het Universitaire Ouderenzorgnetwerk Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 organisaties voor verpleeghuiszorg en de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het Radboud UMC.
 • de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University). Dit is een samenwerking tussen Tranzo, 10 ouderenorganisaties en CZ Zorgkantoor.
 • De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Dit is een structureel samenwerkingsverband tussen Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Er wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.
Logo UKOn En Tranzo Samen
Kenniscafe SVRZ

Kenniscafé

Driemaal per jaar organiseert de Onderzoeks- en Wetenschapscommissie een Kenniscafé waarbij informatie uit onderzoek op interactieve wijze wordt gedeeld met medewerkers. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen in een Kenniscafé:

 • Onbegrepen gedrag en het terugdringen van psychofarmaca;
 • Intimiteit en seksualiteit;
 • De ziekte van Parkinson.
SVRZ Onderzoek en innovatie HZ University of Applied Sciences Vlissingen

Universiteiten en Hogescholen

SVRZ werkt nauw samen met de Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences. Studenten kunnen onderzoek doen bij SVRZ. Ook studenten van hogescholen en universiteiten uit de rest van het land kunnen hun onderzoeksvragen indienen bij SVRZ. Voorbeeldprojecten zijn:

 • Onderzoek naar factoren bij medicatiefouten bij verzorgenden IG en verpleegkundigen
 • Palliatieve zorg en dementie
 • Hoe warm is het personeel van de koude technologie

Voorbeelden van innovatieve onderzoeken waar SVRZ aan meedoet of heeft meegedaan:

 • Ontmoetingscentra 3.0 met de interventie DementTalent
 • Inzet van biodynamische verlichting bij dementie
 • Passend gebruik antipsychotica

Recente publicaties van SVRZ medewerkers

 • Vermin, A. Assessment of the implementation of optical artificial intelligent sensors for night-time care delivery in a long-term care setting. Rotterdam: Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus University, 2021.
 • Ingrid Pladdet, specialist ouderengeneeskunde SVRZ. Engel, M., Stoppelenburg, A., van der Ark, A., Bols, F. M., Bruggeman, J., Janssens-van Vliet, E. C. J., Kleingeld-van der Windt, J.H., Pladdet, I. E., To-Baert, A. E. M. J., van Zuylen, L., van der Heide, A. (2021). Development and implementation of a transmural palliative care consultation service: a multiple case study in the Netherlands. BMC Pall Care, 20, 81. doi:10.1186/s12904-021-00767-6.Link: https://rdcu.be/cl0pl
Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?