SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
Cliënt en verkoopster
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Directeuren Zorgmanagers
 • Jan Geluk

  Voorzitter Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Na jarenlang in het Openbaar Bestuur werkzaam te zijn geweest als Kamerlid en Dijkgraaf vind ik het een mooie uitdaging SVRZ alle aandacht te geven die het nodig heeft. De verpleegzorg van SVRZ staat hoog aangeschreven in Nederland. Toch zijn er altijd weer verbeteringen mogelijk. Ouderen, mensen met dementie en langdurig zieken hebben zorg nodig. Allemaal krijgen wij in ons leven er mee te maken. Ik voel het dan ook mijn plicht hier een bijdrage aan te leveren. De kernwaarden nabijheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid die door SVRZ worden nagestreefd, zijn de dingen waar het echt om draait in de verpleegzorg. Met enthousiasme zal ik mij inzetten voor deze mooie organisatie en zeker ook de kernwaarden zo goed mogelijk centraal te houden bij alle beslissingen.

 • Adri de Buck

  Vice-voorzitter Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Ik voel me zeer aangetrokken tot het publieke domein. Kwalitatief goede zorg afgestemd op de wensen van de cliënt en aangeboden zo dicht mogelijk bij de vertrouwde sociale omgeving van de cliënt is cruciaal voor de leefbaarheid van Zeeland. SVRZ geeft hier vanuit haar missie “SVRZ zorgt in Zeeland” en de kernwaarden: nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardig op uitstekende wijze invulling aan. Dat maakt dat ik mij als toezichthouder aan SVRZ wil verbinden en dat ik mij met passie wil inzetten om een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SVRZ. Gezien de ontwikkelingen in onze samenleving en de toenemende complexiteit van de zorgvraag van ouderen zijn reflectie op welke zorg en hoe we zorg leveren en continue professionalisering van alle betrokkenen bij het verlenen van de zorg heel belangrijk. Mijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in vele gremia, mijn uitgebreide netwerken in de provincie en mijn ervaring vanuit zorg en onderwijs wil ik graag inzetten voor de mooie organisatie SVRZ.

 • Jordan Daane

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  De wijze waarop men in een samenleving omgaat met ouderen en zieken zegt iets over de mate van ontwikkeling van die samenleving. Temeer daar ouderen en zieken vaak kwetsbaar zijn en afhankelijk van anderen. Zij verdienen goede zorg en aandacht en daar wil ik mij graag voor inzetten. Om de zorg te kunnen leveren die nodig is, zijn vele handen nodig. En alleen door hechte samenwerking kunnen de benodigde resultaten behaald worden. In die zin zie ik mijn bijdrage als lid van de Raad van Toezicht als één van de vele schakels. Niet wezenlijk anders dan de inzet door bestuur, medewerkers of vrijwilligers. Samen gericht op de continuïteit van SVRZ als organisatie waarin die samenwerking is georganiseerd en waar de klanten van SVRZ gedurende een bepaalde fase in hun leven van afhankelijk zijn.

 • Julie de Rechter

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  In mijn dagelijks werk als advocaat, gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht, treed ik op voor mensen in kwetsbare posities. Dat werk tracht ik betrokken en oplossingsgericht te doen. Daarnaast ben ik in de loop van jaren ook betrokken bij verschillende besturen en klachtencommissies, op lokaal en landelijk niveau. Bij SVRZ hoop ik bij te dragen aan het belang van goede zorg voor ouderen, in het krachtenveld van dynamische, maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Fenny van Es – Radhakishun

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Mijn ervaringen als mantelzorger voor mijn moeder hebben mij het besef gebracht hoe belangrijk het is dat ouderen goed verzorgd worden op een manier die past bij hun persoonlijke achtergrond en wensen. Want iedereen wil zelfstandig wonen en eigen regie behouden, maar helaas kan dat soms niet meer. En hoe moeilijk is het dan om te accepteren dat je eigen dochter je gaat bemoederen. Hoe fijn is het dan dat er toch een comfortabele woonplek is, gezond eten, voldoende afleiding en dat er gevraagd wordt naar persoonlijke wensen en die van de familie over de zorg.

  Ik heb ook gezien wat het van de medewerkers in de ouderenzorg vraagt om dagelijks in de weer te zijn met cliënten die helaas vaak fysiek en mentaal snel achteruit gaan.

  Daarom wil ik iets betekenen voor SVRZ. Graag wil ik vanuit mijn werk als apotheker en organisatie adviseur in de zorgsector mijn kennis en expertise over (medicatie)veiligheid en kwaliteit van zorg inbrengen. Wat is kwaliteit van zorg, hoe kunnen we die verbeteren, wat is veilige zorg, hoe maken we met elkaar (medewerkers, cliënten en management) een vernieuwend aantrekkelijk toekomstperspectief. Waarin de vraag centraal staat “wat waardeert u” en niet meer de vraag “wat mankeert u”.

  Ik vind het een eer om de zetel op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad te mogen bekleden.

 • Babette Rump

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Wat is nodig om ouderen een waardevol leven te geven? Wat is noodzakelijke zorg en wie mag dat bepalen? Hoe verhouden de belangen van de ene bewoner zich tot die van de anderen. Belangrijke vragen waar we binnen de zorg vaak onbewust dagelijks mee te maken krijgen. Vanuit mijn rol als medisch ethicus ben ik gewend om gevoelige maatschappelijke vraagstukken op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als arts, met als specialisatierichting maatschappij en gezondheid. De afgelopen 15 jaar heb ik in verschillende functies gewerkt in het medische domein. De laatste jaren heb ik mij bij het RIVM verder gespecialiseerd in de ethische en beleidsmatige kant van de zorg. Mijn projecten richten zich vooral op zorgvraagstukken waarbij individuele waarden en vrijheden in botsing komen met het collectieve belang. Sinds drie jaar woon ik met mijn man en kinderen met veel plezier in Middelburg. Ik ben onder de indruk van de toewijding en betrokkenheid binnen de zorg in Zeeland en zie ernaar uit om, juist nu in deze complexe corona tijd, mijn kennis en expertise in te zetten voor SVRZ.

 • Eric de Ruijsscher

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Ik vind het mooi om een bijdrage te mogen leveren aan de Raad van Toezicht van SVRZ en de ontwikkeling van de organisatie de komende jaren. Naast mijn werk in het bedrijfsleven ben ik maatschappelijk betrokken bij velerlei organisaties en ik doe dat graag. Niet alleen vanuit persoonlijke interesse en om er aan bij te kunnen dragen, maar het is ook mooi om er zelf iedere keer weer van te kunnen leren en jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Ouderenzorg en zorg in het algemeen wordt meer en meer belangrijk naarmate we met elkaar ouder worden. Goede voorzieningen en begeleiding daarbij zijn een essentiële voorwaarde voor een goede leefbaarheid van onze regio. De uitdaging om dat goed te blijven organiseren is groot. Binnen de Raad van Toezicht zijn vele disciplines aanwezig en het mooie is om als team en met ieders inzichten en capaciteiten mee sturing te geven aan deze mooie zorgorganisatie in Zeeland.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?