SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
SVRZ Fonteyne beweegtuin
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Directeuren Zorgmanagers
 • SVRZ portret Angela Bras

  Angela Bras

  Bestuurder Toon motivatie

  SVRZ is een mooie organisatie. Onze medewerkers proberen samen met familie en vrijwilligers, het leven van de kwetsbare oudere mensen die onze ondersteuning, zorg en behandeling nodig hebben, iedere dag de moeite waard te maken. Zelfs als dat steeds moeilijker wordt, door de complexe ouderdomsproblematiek, waar onze cliënten mee te maken hebben en de impact die dat heeft op het leven van hun naasten. Dat kan alleen als je als mens oprechte belangstelling hebt voor de ander en probeert te begrijpen wat voor die ander betekenisvol is:

  • als zorgmedewerker of behandelaar in de relatie met cliënten en familieleden
  • als collega in de relatie met de collega’s van je eigen team en de anderen met wie je samenwerkt
  • als leidinggevende bij de coaching van jouw medewerkers

  Als bestuurder van SVRZ wil ik daar graag een bijdrage aan leveren, door binnen onze organisatie de mogelijkheden om deze verbindingen te leggen, te vergroten.

  Door ruimte te geven aan cliënten en medewerkers om dat samen te realiseren. Maar ook door met andere organisaties verbindingen te leggen, zodat we samen de zorg in Zeeland kunnen verbeteren. SAMEN VERDER!

 • Dennis de Rijke

  Bestuurder Toon motivatie

  Na jarenlang in commerciële organisaties werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2019 overgestapt naar de zorg vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. Toen deze mooie bestuursfunctie bij SVRZ voorbijkwam, heb ik als geboren Zeeuw geen moment getwijfeld om te solliciteren.

  Als mens hebben we tijdens ons leven op een zeker moment zorg nodig en hier lever ik graag mijn bijdrage aan. Ouderenzorg en zorg in het algemeen worden steeds belangrijker en goede regionale voorzieningen en begeleiding zijn essentieel voor een goede leefbaarheid binnen Zeeland.

  Gezamenlijk met alle collega’s hebben we de verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan de uitdagingen die er voor ons liggen en waar mogelijk innovatie en verbeteringen doorvoeren. Het verder ontwikkelen van zorgconcepten, gekoppeld aan het financieel gezond houden van SVRZ, is een belangrijke uitdaging. Hierdoor zal SVRZ toegevoegde waarde behouden voor de Zeeuwse samenleving en de ouderen in Zeeland, zodat zij die zorg kunnen blijven ontvangen die aansluit op hun levensstijl en levensverhaal.

  Ook samenwerking en verbinding binnen het zorgnetwerk is essentieel voor de toekomst. Ook hier wil ik graag aan bijdragen door actief de verbinding te zoeken binnen het regionetwerk en binnen onze organisatie.

  De kernwaarden nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardig, sluiten perfect aan bij mijn persoonlijke visie. Zodoende ben ik intrinsiek gemotiveerd om als bestuurder van SVRZ een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Mijn uitgebreide (zorg)netwerk binnen en buiten de provincie, gekoppeld aan mijn juridische en bedrijfseconomische ervaring, wil ik inzetten voor de mooie organisatie SVRZ.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?