SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
SVRZ Fonteyne beweegtuin
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Locatiemanagers Stafdirecteuren Medische Dienst
 • SVRZ portret Angela Bras

  Angela Bras

  Bestuurder Toon motivatie

  SVRZ is een mooie organisatie. Onze medewerkers proberen samen met familie en vrijwilligers, het leven van de kwetsbare oudere mensen die onze ondersteuning, zorg en behandeling nodig hebben, iedere dag de moeite waard te maken. Zelfs als dat steeds moeilijker wordt, door de complexe ouderdomsproblematiek, waar onze cliënten mee te maken hebben en de impact die dat heeft op het leven van hun naasten. Dat kan alleen als je als mens oprechte belangstelling hebt voor de ander en probeert te begrijpen wat voor die ander betekenisvol is:

  • als zorgmedewerker of behandelaar in de relatie met cliënten en familieleden
  • als collega in de relatie met de collega’s van je eigen team en de anderen met wie je samenwerkt
  • als leidinggevende bij de coaching van jouw medewerkers

  Als bestuurder van SVRZ wil ik daar graag een bijdrage aan leveren, door binnen onze organisatie de mogelijkheden om deze verbindingen te leggen, te vergroten.

  Door ruimte te geven aan cliënten en medewerkers om dat samen te realiseren. Maar ook door met andere organisaties verbindingen te leggen, zodat we samen de zorg in Zeeland kunnen verbeteren. SAMEN VERDER!

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?