SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
SVRZ t Verlaet keuken
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Directeuren Zorgmanagers
 • SVRZ portret Dirk

  Dirk de Korne

  Directeur Kwaliteit & Innovatie Toon motivatie

  Zorg samen beter maken, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. De afgelopen twintig jaar klopte het in (ziekenhuizen in) Rotterdam, Baltimore en Singapore. Het is een eer en genoegen om in 2019 terug te keren naar Zeeland en bij te dragen aan welzijn, wonen en zorg van (oudere) Zeeuwen die daar behoefte aan hebben.

  De manier waarop we bij SVRZ (kleinschalig) zorg en welzijn organiseren is uniek in de wereld. De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven, dicht bij familie of vrienden. Vergrijzing, chronische ziekten en geografische veranderingen zorgen er voor dat dit vaak in de knel komt. In Nederland klagen we nogal eens over de zorg, maar lopen we op veel gebieden voor. Daar kan de rest van de wereld van leren.

  Mijn motivatie is bij te dragen aan het bouwen en behouden van een sterke Zeeuwse zorg, waarin we aantoonbaar goede zorg leveren en iedereen met plezier aan het werk is. Op een goede manier gebruik maken van innovatieve technologie en digitalisering zal daarin een grote rol spelen. Graag sla ik daarin bruggen naar andere sectoren en werk ik samen met de beste partijen in het vakgebied.

  De beste mossels en uien komen uit Zeeland. Waarom zou dat anders zijn voor de zorg?

 • SVRZ portret Bob

  Bob Marcusse

  Directeur Bedrijfsvoering & Services Toon motivatie

  Na 10 jaar in de accountancy te hebben gewerkt, ben ik in 1994 bij SVRZ gaan werken. Graag wilde ik meer direct bij een bedrijf betrokken zijn, en SVRZ bood mij die kans.

  Eind jaren negentig is SVRZ begonnen met de afbouw van de grote verpleeghuis instituten. De visie van SVRZ was (en is) de verpleeghuiscapaciteit te spreiden over de dorpen en wijken in de steden. We noemden dat het ‘uitrijden’ van de bedden. Met deze spreiding en kleinschaligheid werd de zorg dichtbij de cliënt gebracht.

  Zelf heb ik hier vanuit financieel- en bedrijfsvoeringperspectief in al die jaren aan mogen bijdragen. Met name als het ging om de vastgoedcomponent en het ontwikkelen van een exploitatieopzet die passend was bij kleinschaligheid en toch financierbaar. Nu deze spreiding en nieuwbouwoperatie vrijwel is afgerond kan worden vastgesteld dat SVRZ een zorgconcept heeft ontwikkeld dat voor de Zeeuwse samenleving van grote toegevoegde waarde is.

  Met de huidige transities in de ouderenzorg, veelal ingegeven door bezuinigingen op de Rijksbegroting, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het ‘toekomstproof’ houden en door ontwikkelen van de zorgconcepten van SVRZ. Dusdanig dat SVRZ van toegevoegde waarde blijft voor de Zeeuwse samenleving en dat de ouderen in Zeeland, als dat moment is aangebroken, die zorg kunnen ontvangen die aansluit op hun levensstijl en levensverhaal.

 • Pietha Selen

  Directeur Personeel, Organisatie & Opleidingen Toon motivatie

  Als Manager Personeel, Organisatie & Opleidingen houd ik mij bezig met de mensen in de organisatie. Na ongeveer 16 jaar in de energiesector te hebben gewerkt, ben ik blij om aan de slag te gaan in een organisatie waar het nóg meer draait om mensen. Gedrag van mensen vind ik boeiend en ik ben ervan overtuigd dat medewerkers het verschil maken om iedere dag de beste zorg voor onze cliënten te verlenen. Ik heb daar veel respect voor. Belangrijke thema’s zijn voor mij vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en de menselijke maat. Ik vind het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan het verder vormgeven van een organisatie waar een ieder veilig, gezond, maar zeker ook met plezier zijn of haar werk kan doen!

   

 • SVRZ portret Dick

  Dick Gorsse

  Clusterdirecteur Walcheren, ZorgThuis, Welzijn & Vrijwilligers Toon motivatie

  “Kwaliteit van leven is het uitgangspunt”. Dat is wat er achter op mijn visitekaartje staat en waar ik nadrukkelijk in geloof. Kwaliteit is voor mij één van de belangrijkste zaken die er in een mensen leven moeten zijn. Dit is ook ooit mijn drive geweest om de gezondheidszorg in te gaan. Vanaf 1984 ben ik hier dan ook werkzaam in. Eerst in het verpleeghuis, later het algemeen ziekenhuis om daarna eind de jaren negentig weer in de ouderenzorg terug te keren.

  Veel facetten van het zorgen heb ik doorlopen, om daarna in 2009 als locatiemanager bij SVRZ aan de slag te gaan. Vanaf toen niet meer het directe zorgen, maar nu vanaf de kant waarin het zorgen voor en het faciliteren van de medewerkers en organisatie centraal staan. Als locatiemanager denk en beslis ik mee over het wonen, het aanbieden van zorg en welzijn producten en het werken bij SVRZ. Creativiteit en flexibiliteit staan naast ondernemen bij mij hoog in het vaandel. Door deze drie ‘kwaliteiten’ in te zetten is het bijna altijd mogelijk om aan de verwachtingen en wensen van cliënten, hun vertegenwoordigers en van het personeel te voldoen. Zo draag ik bij aan de tevredenheid over de geboden zorg en het welbevinden, en schep ik ook ruimte om te spreken over punten die nog verbeterd kunnen worden. Als locatiemanager zoek ik samen met mijn team naar oplossingen en werk ik mee aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Maar zeker ook, zij het wat indirecter, aan de kwaliteit van leven voor onze cliënten. Mijn droom gaat over het leggen van verbindingen in het gebied Borsele voor en met cliënten, personeel en lokale partners. Ik probeer systeemwereld en leefwereld te combineren tot een product waar een ieder kwaliteit aan herkent.

 • SVRZ portret Thijs van der Feen

  Thijs van der Feen

  Clusterdirecteur Oosterschelde & GRZ Toon motivatie

  Als locatiemanager vind ik het een bijzondere en mooie verantwoordelijkheid om het allerbeste voor de bewoners te bereiken. Er een bijdrage aan te leveren dat de laatste jaren van het leven zo waardevol mogelijk zijn. Daarbij is mijn uitganspunt om continue uit te gaan van de gewoontes en wensen van de bewoner. De bewoner moet zo veel mogelijk het leven kunnen voortzetten zoals hij of zij dat thuis gewend was. Samen met de medewerkers ga ik voor persoonlijke en creatieve oplossingen. Regels en procedures mogen dit nooit belemmeren. De rol van de familie is voor mij essentieel. We zorgen ervoor dat zij de belangrijke rol voor de bewoner kunnen blijven vervullen.

  Mijn werk doe ik met veel plezier en dat breng ik graag over op de medewerkers. Medewerkers leveren dag in dag uit mooi en waardevol werk en als locatiemanager ben ik daar heel dankbaar voor. Ook mooi om als locatiemanager te zien hoeveel vrijwilligers er een bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners. Zij zijn van onschatbare waarde en het geeft mij elke dag weer nieuwe energie.

  Door een goede samenwerking tussen familie, vrijwilligers en medewerkers bereiken we het beste voor onze bewoners. Ik vind het geweldig daar elke dag een bijdrage aan te leveren.

 • SVRZ portret Piet

  Piet Huijzers

  Clusterdirecteur Zeeuws-Vlaanderen & bijzondere doelgroepen Toon motivatie

  Al vanaf mijn 17e werk ik in de ouderenzorg. Mijn opleiding in de zorg heb ik gevolgd bij SVRZ. Vanuit mijn drijfveer om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan een permanente verbetering van de kwaliteit van zorg met hart voor de cliënt ben ik door gegroeid naar een management functie. Mijn gedachtengoed sluit naadloos aan bij de huidige wijze waarop SVRZ de zorg vorm geeft.

  Mijn lange loopbaan binnen de zorg en de vele in- en externe contacten hebben mij geleerd dat samenwerken, communicatie en luisteren essentieel zijn voor een goede zorgverlening. Hierbij vind ik het belangrijk dat de cliënt de eigen regie houdt en eigen keuzes kan maken. Zodat de cliënt zijn eigen leven kan voortzetten, met begeleiding en ondersteuning die wij als organisatie kunnen bieden.

  Daarnaast vind ik nabijheid een kernwoord, dicht bij de cliënt en mantelzorger staan. Maar ook aandacht en vertrouwen naar de medewerkers en vrijwilligers om ervoor te zorgen dat zij goed kunnen doen voor een ander en met plezier kunnen werken. Kortweg echt geïnteresseerd zijn in elkaar.

  Vanuit openheid, eerlijkheid en vrijheid wil ik met iedereen een goede relatie aangaan om voor al onze cliënten kwaliteit van leven mogelijk te maken.

 • Kristel Nijs

  Directeur Begeleiding & Behandeling Toon motivatie

  Sinds 1 april 2022 ben ik werkzaam bij SVRZ. De ouderenzorg is nieuw voor me en toch ook weer niet. Mijn opleiding stond in teken van de ouderenzorg en ik ben gepromoveerd op ondervoeding in het verpleeghuis, meer specifiek op de sfeer tijdens de maaltijden. Daarna heb ik gewerkt in cure setting als adviseur, projectleider en manager, maar ben steeds op achtergrond betrokken gebleven bij ouderenzorg en gastvrijheid. Nu wil ik weer actief betrokken zijn bij waar ooit mijn opleiding begon: ‘zorgen voor zorg’.

  In al mijn activiteiten, staan de waarden kwaliteit, gastvrijheid en menselijkheid centraal. Mijn mening is dat wanneer deze waarden centraal staan in je handelen, je mensen op een respectvolle en effectieve manier op hun best laat zijn. Samen met mijn team, wil ik graag SVRZ ondersteunen met het realiseren van goede zorg voor haar cliënten.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?