Wat is het verschil tussen een cliëntdossier en zorgplan?

Cliëntdossier

In dit elektronische dossier staat het zorgplan maar ook andere informatie zoals: het indicatiebesluit, resultaten van onderzoeken en rapportages van behandelaars, medicatielijst, wond-behandeling, algemene gegevens, financiële regelingen, hobby’s enzovoort. SVRZ is wettelijk verplicht cliëntdossiers vijftien jaar na vertrek of overlijden van de cliënt te bewaren. U kunt uw eigen cliëntdossier altijd inzien. Dit kan door gebruik te maken van het cliëntportaal of door uw persoonlijk begeleider te vragen dit samen met u door te nemen zodat uw meteen antwoord op uw vragen krijgt.

 

Zorgplan

Het zorgplan is onderdeel van uw cliëntdossier. Zoals dit in de algemene voorwaarden is genoemd. In dit plan staan alle doelen en acties waarmee we u ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal behandelingen van de fysiotherapeut. Of de ondersteuning die u krijgt bij uw persoonlijke verzorging. Vanaf dag 1 is er voor u een observatieplan. Binnen 6 weken na opname wordt dit geëvalueerd in de zorgplanevaluatie. En wordt daarmee het observatieplan omgezet in uw persoonlijke zorgplan. Kunt u niet bij de zorgplanevaluatie aanwezig zijn dan legt uw persoonlijk begeleider het zorgplan ter instemming aan u voor. Daarin staat wat het doel van uw behandeling en verzorging is en waar uw dagbesteding uit bestaat. Ook staat in dit plan welke zorgverleners u ondersteunen. We houden rekening met wat u nodig heeft en uw specifieke wensen. Minimaal twee keer per jaar bekijken we of het zorgplan nog actueel is. U kunt uw zorgplan via het cliëntportaal inzien of het samen met uw persoonlijk begeleider op de computer bekijken

 

 

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws