Hoe hoog is de eigen bijdrage die ik moet betalen?

Dit is per persoon en per situatie verschillend. Een eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie vindt u in de folder 'Eigen bijdrage 2018' of op de website van het CAK.
SVRZ is niet betrokken bij de vaststelling van de eigen bijdrage.

 

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?
Op deze website van de consumentenbond staat het antwoord op deze vraag heel helder uitgelegd. 

Suggesties?