Hoe gaat SVRZ om met persoonsgegevens van cliënten?

Bij SVRZ gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Dat geldt ook voor de gegevens die we over u registreren in diverse computersystemen. Denk hierbij onder andere aan uw persoonlijke digitale zorgdossier. Bij het registreren van gegevens volgen wij bij SVRZ zowel de Europese als landelijke wetten. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. In het privacyreglement informeren wij uw over uw belangrijkste rechten en plichten. Voor vragen of meer uitleg kunt u terecht bij uw persoonlijk begeleider of teamleider.

 

Kijk hier voor meer informatie.

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws