Over SVRZ

SVRZ zorgt in Zeeland

SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) verleent in Zeeland zorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

Wat beweegt ons?

We zijn allemaal uniek. Ons verleden, onze ervaringen, wensen en dromen maken ons tot wie we zijn. Ouder worden staat helaas vaak gelijk aan een afnemend vermogen om het leven in te vullen zoals we zouden willen. Niemand wil afhankelijk worden. Maar als dat dan toch gebeurt, vinden wij het bij SVRZ belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden. Want u bent misschien wel afhankelijk geworden van onze zorg, maar u bent geen ander mens geworden. Alles wat voor u van waarde was, is dat nog steeds.

 

Bij SVRZ willen we daarom weten wie u bent en wat u belangrijk vindt. Wat u graag doet en ook wat u liever niet hebt. Hoe wilt u dat uw dag eruit ziet? Wat kunt u zelf nog doen en waar kunt u ondersteuning bij gebruiken?

 

We zorgen ervoor dat u in contact kunt blijven met de mensen die voor u belangrijk zijn. En dat zij hun rol in uw leven kunnen blijven vervullen. Dat doen we omdat we geloven dat ieder mens, ongeacht leeftijd of handicap, baat heeft bij verbinding met andere mensen. Het liefst uit hun eigen buurt en levenssfeer. Het mooiste is als de bestaande banden en de activiteiten in het leven van de mens enigszins door kunnen gaan. Zelfs wanneer ouderdom, ziekte of handicaps dat veel moeilijker maken. Meedoen en erbij horen! Dat is belangrijk voor elk mens.

SVRZ… de beste zorg in Zeeland

Hoe en waar leveren wij zorg?

SVRZ biedt in meer dan 50 locaties door heel Zeeland kleinschalige verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning aan ouderen voor een korte of langere periode. Voor thuiswonende ouderen is er een totaalpakket waarbij wonen, welzijn en zorg op elkaar afgestemd zijn. Meedoen en erbij horen! Dat is belangrijk voor elk mens. Dat proberen we bij SVRZ mogelijk te maken. Zelfs wanneer ouderdom, ziekte en beperkingen dat veel moeilijker maken. Dat doen we samen met familie en vrijwilligers. Lees hier onze verhalen.

Welke ontwikkeling heeft SVRZ doorgemaakt?

SVRZ heeft in de loop der jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt.  Omdat beelden meer zeggen dan woorden hebben we deze ontwikkeling in een kort filmpje in beeld gebracht. Van het verpleeghuis van toen naar het SVRZ van nu. 

 

SVRZ heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Wij werken volgens statuten en reglementen die zijn opgesteld volgens de zorgbrede governance code. Op de beloning van de Raad van Toezicht en bestuurder is de wet normering topinkomens van toepassing. Onderdeel daarvan is een transparante verantwoording van de onkosten van de bestuurder. We hebben op alle locaties een cliëntenraad en de voorzitters daarvan vormen samen de centrale cliëntenraad.

 

Bekijk het kwaliteitsplan van SVRZ.
Bekijk de folder Tijd voor de cliënt, de missie en strategie van SVRZ voor 2015-2020
Bekijk de corporatie brochure over SVRZ. 
Bekijk het organisatiesschema van SVRZ.

Bekijk de kerngegevens van SVRZ.

Bekijk de huisregels van SVRZ.

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws