Wonen en zorg

Groepswonen met een verstandelijke beperking en dementie

Heeft u een verstandelijke beperking in combinatie met dementie? In een speciale groepswoning vindt u alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. U kunt rekenen op persoonlijke aandacht in een omgeving waarin u zich thuis kunt voelen. Uiteraard is er altijd een zorgmedewerker aanwezig in de woning. Daarnaast is er volop ruimte voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Iedere groepswoning heeft een grote gemeenschappelijke leefruimte met een woonkamer en een keuken. Daarnaast heeft u een eigen kamer met douche en toilet. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. En dat u wordt omringd door herkenbare dingen. Daarom stimuleren we u om uw kamer verder in te richten zoals u dat zelf graag wilt.

Specialistische zorg

Alle cliënten hebben een persoonlijk begeleider die de eerste contactpersoon is voor de cliënt en de familie. Het multidisciplinaire zorgteam bestaat uit verzorgenden die een aanvullende scholing hebben gekregen over kleinschalige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Een arts is verantwoordelijk voor de medische zorg en kan daarbij ook gebruik maken van de expertise van een arts voor verstandelijk gehandicapten. Heeft u begeleiding nodig van een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist, dan bezoeken zij u in de woning.

Huiselijke omgeving

In onze groepswoningen verloopt de dag zoals in een gezin. Tafeldekken, koken, samen de maaltijd gebruiken, het gebeurt er allemaal in een ontspannen en positieve sfeer. Dus als u wilt, mag u meehelpen, maar niets moet. Bij de activiteiten die we ondernemen kijken we goed naar wat u leuk vindt en wat u kunt doen. Bijvoorbeeld een wandeling, een spelletje, luisteren naar muziek. Ook familie, vrienden en kennissen betrekken we graag bij de activiteiten binnen en buiten de groepswoning.

Voorzieningen

De Kraayert ligt midden in Lewedorp en is sterk verbonden met het dorp en de omgeving. Het Grand Café van De Kraayert is dagelijks geopend. Meerdere malen per week worden er activiteiten en evenementen georganiseerd.

Indicatie CIZ

Om in een kleinschalige woning te kunnen wonen, is een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg). Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. U kunt ook bellen naar (088) 789 100 0.

Eigen bijdrage

De kosten voor het verblijf in een groepswoning worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800 – 0087.

Aanvullende diensten

SVRZ biedt een aantal aanvullende diensten. Bijvoorbeeld telefoon of televisie op de kamer, of het wassen van kleding. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

 

Heeft u behoefte aan tips over dementie? Bekijk dan de folder 'Een goed leven met dementie'.

 

Het verhaal van Mevrouw van den Boezem

Afwijken van de regels mag, als je dat maar kunt onderbouwen
Lees dit verhaal

Wij bieden groepswonen met een verstandelijke beperking en dementie aan in:

  • De Kraayert

    Deltastraat 2
    4456 BB  Lewedorp

    Groepswonen met een verstandelijke beperking en dementie

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws