SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt zorg voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. U krijgt deze zorg meestal bij een zorgorganisatie, maar u kunt er ook voor kiezen om deze zorg thuis te krijgen. Daarvoor zijn drie mogelijkheden:
 • Een volledig pakket thuis (VPT).
  Met een VPT krijgt u thuis dezelfde zorg die u zou krijgen als u bij een zorgorganisatie zou wonen.
 • Een modulair pakket thuis (MPT).
  Een MPT krijgt u als u niet het volledige zorgpakket van een zorgorganisatie nodig heeft of als u de zorg niet volledig zelf via een PGB wilt organiseren. Met het MPT kunt u zorg door een zorgorganisatie combineren met een PGB.
 • Een persoonsgebonden budget (PGB).
  Met een PGB regelt u alle zorg en ondersteuning zelf. U bepaalt welke zorgverlener deze zorg of ondersteuning waar en wanneer biedt.

Wlz kompas

In het Wlz Kompas leest u welke zorg u van de Wlz mag verwachten. Denkt u bijvoorbeeld aan een behandeling van een pedicure, de schoonmaak van uw kamer en het aanbod van eten en drinken.


Eigen bijdrage

Voor deze zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Op de website van het CAK kunt u hierover meer lezen. Uw eigen bijdrage wordt ook geïnd door het CAK.

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte medische zorg, behandeling, (geriatrische) revalidatie en medische hulpmiddelen. Ook wijkverpleging (persoonlijke verzorging en/of verpleging) bij u thuis valt onder de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Voor wijkverpleging (persoonlijke verzorging en/of verpleging) betaalt u geen eigen bijdrage. Deze zorg valt ook niet onder uw eigen risico. Deze zorg wordt vergoed uit uw basispakket.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak de verzekeraar bepaalde behandelingen, zoals fysiotherapie, logopedie of ergotherapie, vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Dit bedrag is hoger als u uw eigen risico zelf heeft verhoogd bij uw zorgverzekeraar. Bepaalde zorg, zoals huisartszorg en wijkverpleging, valt niet onder het eigen risico. Eerstelijns paramedische zorg valt onder uw aanvullende verzekering. Denk hierbij aan een behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Deze hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. De gemeente bepaalt samen met u wat daarvoor nodig is. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen, zijn:
 • Huishoudelijke hulp: b.v. hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
 • Aanpassingen in de woning: b.v. een traplift of een verhoogd toilet.
 • Maaltijdverzorging, ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd.
 • Individuele begeleiding.
 • Dagbesteding.
 • Respijtzorg: zorg om de mantelzorger te ontlasten of als de mantelzorger uitvalt.
Er zijn algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis. Een maatwerkvoorziening wordt per individu toegekend. Voorbeelden zijn een individuele begeleiding of groepsbegeleiding bij een ontmoetingscentrum.


Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bedraagt maximaal € 19,00 per periode van 4 weken. Uw eigen Inkomen of vermogen telt hiervoor niet mee. Dit geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een andere bijdrage vragen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden. U kunt bij uw gemeente vragen of u een maatwerk of algemene voorziening heeft.

Wmo-voorzieningen aanvragen

Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Uw gemeente stelt vast of u recht heeft op hulp vanuit uw gemeente. Meer informatie kunt u lezen op de website van uw gemeente.

De eigen bijdrage van de WMO wordt jaarlijks gepubliceerd op: www.hetcak.nl/regelingen.

Aanvullende diensten SVRZ

SVRZ biedt een aantal diensten die niet vergoed worden door de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals het wassen van kleding of een telefoonabonnement. Lees hier meer over deze aanvullende diensten.  

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?