SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Partner in de zorg

Wij zien u als partner in de zorg. Samen met u kijken onze zorgmedewerkers wat u kunt betekenen. We houden rekening met uw mogelijkheden en zorgen ervoor dat u niet overbelast raakt. Voor vragen kunt u terecht bij de persoonlijk begeleider van uw naaste. Onze medewerkers vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden, ondanks opname in een verpleeghuis, en dat zij verbonden blijven met hun vertrouwde omgeving.

Verhuizing naar een verpleeghuis is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor degene die het betreft, maar zeker ook voor zijn naasten. De periode voorafgaand aan een verhuizing is vaak stressvol en verdrietig. Bij verhuizing naar een verpleeghuis draagt u als naaste (een deel) van de zorg over aan een professionele zorgmedewerker. Dat geeft lucht, want de zorg was te zwaar geworden, maar het doet ook zeer. Wij willen vanaf de eerste kennismaking een vertrouwensband opbouwen met de cliënt en zijn naasten en samen bespreken wat u nog kunt en wilt betekenen voor uw naaste.

SVRZ Ter Schorre kamer client

Wat kunt u als mantelzorger betekenen?

Als partner, familielid of vriend heeft u vast vragen. Wat wordt er van mij verwacht? Mag ik nog een rol blijven spelen in de zorg aan mijn dierbare? Kan ik dit nog aan? Met al uw vragen kunt u terecht bij onze medewerkers. In een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers kunt u aangeven welke zorg u wilt blijven bieden. U kunt als naaste namelijk nog steeds een rol hebben in de zorg, als u dat wilt. Door bijvoorbeeld te helpen met douchen of door samen activiteiten te doen. Met elkaar maken we hierover duidelijke afspraken

SVRZ Reigersberg clienten

Bij wie kunt u terecht?

Alle cliënten hebben een persoonlijk begeleider als eerste aanspreekpunt. Hij of zij bouwt een vertrouwensband op met cliënt en familie. De persoonlijk begeleider benadert de 1e contactpersoon van de cliënt bij zaken over zorg, welzijn en financiën, voor zover de cliënt zichzelf niet goed kan vertegenwoordigen. Is de persoonlijk begeleider afwezig? Dan neemt iemand uit het zorgteam deze taak over.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Wij vinden de naasten van onze cliënten heel waardevol en wij vinden het belangrijk dat u goed wordt ondersteund. Wij bieden de volgende ondersteuning aan naasten:
• Informatiebijeenkomsten over bepaalde thema´s of ziektebeelden
• Lotgenotencontacten: gespreksgroepen, alzheimercafé, Parkinson Inn
• Familiebijeenkomsten en huiskamergesprekken
• Dagbesteding: dagbehandeling en ontmoetingscentra
• Individuele begeleiding door maatschappelijk werkers van SVRZ
• Open stellen van delen van het elektronisch cliëntdossier
• Logeermogelijkheid en tijdelijk verblijf
• Geestelijke verzorging

Tips omgaan met mensen met dementie
Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?