SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
Medewerker en cliënt SVRZ ZorgThuis walcheren

Wat zijn de voordelen van ZorgThuis van SVRZ?

  • SVRZ is gespecialiseerd in ouderenzorg en dus is er veel kennis op dit gebied beschikbaar.
  • SVRZ is dichtbij en biedt een totaalpakket wonen, welzijn en zorg
  • SVRZ werkt met kleine teams zodat u niet veel verschillende gezichten ziet.
  • Ook als uw ondersteuningsvraag wijzigt heeft SVRZ een passende oplossing voor u.
  • De wijkverpleegkundige is zichtbaar in de wijk en is de spil in het team ZorgThuis.
  • De medewerkers zijn goed opgeleid en bejegenen u vriendelijk.
  • De medewerkers maken heldere afspraken met u en uw sociale netwerk.
  • Het team ZorgThuis werkt nauw samen met huisartsen, welzijnsmedewerkers, vrijwilligers en      andere organisaties in de buurt.
Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?