Wonen en zorg

Groepswonen bij somatische klachten in combinatie met psychische problemen en onbegrepen gedrag

Heeft u naast lichamelijke problemen ook psychische problemen of onbegrepen gedrag? In onze groepswoningen voor bijzondere doelgroepen werken medewerkers die u deskundig begeleiden en verzorgen in een veilige, vertrouwde en kleinschalige omgeving. 

We kijken niet alleen naar psychische of lichamelijke aspecten, maar we zien de mens als een geheel. Ons uitgangspunt is altijd: wat kunt u nog zelf? We stimuleren u om deze vaardigheden te onderhouden en achteruitgang te voorkomen.

Specialistische zorg

U heeft bij ons een persoonlijk begeleider die de eerste contactpersoon is voor de familie. Het multidisciplinair zorgteam bestaat uit zorgmedewerkers, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een arts. En is begeleiding nodig van een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een logopedist? Dan staan deze SVRZ-medewerkers voor u klaar. Daarnaast zijn er vrijwilligers die u helpen en ondersteunen.

Eigen kamer

 In een groepswoning voor bijzondere doelgroepen wonen zes personen. U heeft een eigen slaapkamer. In de woning is een keuken waar gekookt wordt voor alle bewoners. We organiseren activiteiten waarbij we goed kijken naar wat u en uw medebewoners graag doen. Een dag verloopt hier als thuis. Tafeldekken, koken, samen de maaltijd gebruiken, het gebeurt er allemaal.

Indicatie voor groepswonen

Voor een plaats in een groepswoning voor bijzondere doelgroepen is een indicatie nodig. Als wij een aanmelding ontvangen, gaan we graag eerst in gesprek om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

Eigen bijdrage

De kosten voor het verblijf in een woning voor bijzondere doelgroepen worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-0087.

Aanvullende diensten

SVRZ biedt een aantal aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het wassen en labelen van kleding. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Wij bieden groepswonen bij somatische klachten in combinatie met psychische problemen en onbegrepen gedrag aan in:

  • Ter Schorre

    Bachlaan 90
    4536 GD  Terneuzen

    Centrum voor zorg en revalidatie

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws