SPAZ wordt Maatje in Zeeland

De Stichting Personen Alarmering Zeeland heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Maatje in Zeeland’.

Waarom een nieuwe naam?

  • Deze naam sluit beter aan bij wat de medewerkers en vrijwilligers willen zijn, een organisatie die er is voor haar abonnees. Een maatje!
  • Er is ook voor deze naam gekozen omdat het een echte Zeeuwse naam is. 
  • ‘Maatje in Zeeland’ gaat zich inzetten voor een bredere groep in de samenleving. Ze beveiligen niet alleen ouderen met alarmeringsapparatuur, maar ook bijvoorbeeld mensen die aan het revalideren zijn.
    En er is ook aandacht voor de professional die zich soms in een kwetsbare of onveilige positie bevindt.

Kees Veerhoek, manager ‘Maatje in Zeeland’ aan het woord

“Wij worden vaak benaderd door bedrijven die graag willen dat we meedenken over de veiligheid van personen in de breedste zin van het woord. Zo ontvangen wij de nachtelijke alarmoproepen van bewoners van SVRZ.  Ook de pedagogisch medewerkers van Kibeo dragen de alarmknop van ‘Maatje in Zeeland’. Daarnaast loopt er ook een proef  met onze personenalarmering bij Stichting Arduin en Stichting Philadelphia. Maar één ding is zeker, ouderen zullen we niet vergeten. Dat blijft onze grootste doelgroep.”


Suggesties?