SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

LAT is door de Brabantse zorgorganisatie Mijzo naar Nederland gehaald. Het is een manier van werken waarmee zorgverleners ouderen helpen hun eigen leven te blijven leiden. In plaats van zorgen voor; zorgen dat. Met LAT helpen we de cliënt datgene te blijven doen wat voor hem of haar belangrijk is.

De cliënt stelt eigen doelen op

Ouderen die zich aanmelden voor wijkverpleging worden maximaal 12 weken begeleid door een interdisciplinair team. Met hulp van de wijkverpleegkundige, de ergotherapeut en eventueel andere paramedici, stelt de cliënt zelf een aantal doelen op. Om deze doelen op te stellen, gebruiken we het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Doordat cliënten zelf de doelen bepalen, zijn zij meer gemotiveerd en is de kans groter dat de doelen worden behaald.

Doelen vastleggen

De behandelaren leggen de doelen en wijze van begeleiding vast in het persoonlijke zorgplan van de cliënt in het elektronisch zorgdossier. De behandelaren zien de cliënt minimaal 1 keer per week en passen de manier van begeleiden zo nodig aan. Er vindt regelmatig overleg plaats door middel van een wekelijks multidisciplinair overleg. Als de doelen van de cliënt zijn behaald, óf na maximaal 12 weken, wordt het traject met de cliënt geëvalueerd. Daarna bepaalt de wijkverpleging welke zorg die de cliënt eventueel nodig heeft.

Alleen zorg die écht nodig is

De werkwijze LAT helpt:

  • de gezondheid van de cliënt te bevorderen
  • de kwetsbaarheid van de cliënt te verminderen
  • de zelfredzaamheid te verhogen
    Op deze manier geven we alleen de zorg die mensen écht nodig hebben. Win-win voor de cliënt én de zorg!
Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?