Lage eigen bijdrage van 12,5% naar 10%

Verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) gaan de komende jaren omlaag. De eerste stap wordt in januari 2018 gezet met het verlagen het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de zogenoemde ‘lage eigen bijdrage’.

De lage bijdrage geldt in situaties waarin de cliënt (of partner) zelf nog woonlasten betaalt. Daarvan is sprake als de cliënt Wlz-zorg thuis ontvangt. De lage eigen bijdrage geldt ook tijdens de eerste zes maanden dat de cliënt voor langdurige zorg in bijvoorbeeld een locatie van SVRZ verblijft.

 

De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagt van 12,5% naar 10%.

 

Kijk hier voor meer informatie

 

 


Suggesties?