SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Het Regionaal Expertise Centrum (REC) Korsakov Zeeland verleent zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov. Het REC is onderdeel van zorgorganisatie SVRZ. Onze ervaring en expertise met Korsakov begeleiding en ondersteuning kan ingezet worden in heel de provincie Zeeland. In de thuissituatie, maar ook binnen andere zorgorganisaties. Zorgprofessionals zoals huisartsen kunnen ook een beroep doen op het REC.  Bekijk hieronder een informatief filmpje over het REC.

REC Korsakov voor Zeeland

SVRZ Ter Poorteweg is in 2022 erkend als REC Korsakov voor de provincie Zeeland. Het syndroom van Korsakov is een van de tien ‘laag volume /hoog complexe’ (LVHC) doelgroepen. Voor elke doelgroep is eenzelfde organisatiestructuur opgesteld, bestaande uit:

 1. Een landelijk Kenniscentrum. Voor het REC Korsakov Zeeland is dat het Korsakov kenniscentrum.
 2. Doelgroep expertise centra (DEC) Het REC Korsakov Zeeland is aangesloten bij het DEC Slingedael
 3. Regionale expertise centra (REC)

Criteria REC Korsakov Zeeland

Een REC moet voldoen aan een aantal criteria, zoals omschreven in het toetsingskader. Een visitatiecommissie bepaalt of aan deze criteria voldaan wordt. Criteria zijn onder andere:

 • gespecialiseerde scholing van medewerkers
 • aanwezigheid van diverse disciplines
 • cliëntparticipatie
 • deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 • implementeren van resultaten uit onderzoek
 • aangepaste (woon)omgeving voor cliënten
  • lid zijn van het doelgroepnetwerk
  • referenties van ketenpartners

Het REC Korsakov Zeeland wordt georganiseerd door en is onderdeel van SVRZ. De ontwikkeling van het REC gebeurt in nauwe samenwerking met collega professionals. Samen met andere (zorg)organisaties maakt SVRZ zich hard voor toekomstbestendige zorg in Zeeland.

 

Consultatiefunctie REC Korsakov Zeeland

Regionale ketenpartners en andere verblijfsvoorzieningen kunnen een beroep op het REC doen. De ondersteuning kan ter plaatse, maar ook op afstand worden gegeven. Dit is afhankelijk van de vraagstelling.

Lees verder voor meer informatie.

Ambulante functie REC Korsakov Zeeland

Dit is een vervolg op de consultatie functie. Het doel van de ambulante zorg is om mensen met het syndroom van Korsakov te ondersteunen, zodat zij verantwoord thuis kunnen blijven wonen.
Lees verder voor meer informatie.

 

Woonfunctie REC Korsakov Zeeland

Wanneer thuis blijven wonen of het wonen in een andere zorgvoorziening niet langer aansluit op de zorgvraag, komt de woonfunctie van het REC in beeld. Lees verder voor meer informatie.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?