SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Het doel van de ambulante zorg is om mensen met het syndroom van Korsakov te ondersteunen, zodat zij verantwoord thuis kunnen blijven wonen.

Vanuit het REC kunnen deskundige zorgmedewerkers en behandelaren op locatie ingezet worden. Voor observatie, voor het in beeld brengen van knelpunten en voor het opstellen van de hulpvraag. Ook de algemene gezondheidstoestand van de cliënt krijgt hierbij aandacht. De casemanager Korsakov overlegt met de aanvrager.

Op basis van de casuïstiek helpt de casemanager bij het opstellen van de hulpvraag. Antwoord op de hulpvraag kan uitleg en scholing zijn, maar ook structurele begeleiding of hulp bij het behouden van de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt. Dit in nauw overleg en contact met betrokkenen zoals de cliënt zelf, naasten, thuiszorg, casemanagers en huisartsen. Maandelijks worden de ambulante cliënten in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken. Aan dit overleg nemen verschillende disciplines deel zoals de specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog, maatschappelijk werk en de ambulant werkende medewerkers.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de consultatiefunctie? U kunt hiervoor telefonisch of via d-mail contact opnemen met de casemanager Korsakov.
T 06 – 22 14 06 11
casemanagerkorsakov@svrz.nl 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?