SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

De ondersteuning kan ter plaatse, maar ook op afstand worden gegeven. Dit is afhankelijk van de vraagstelling. Voorbeelden van consultatie zijn:

  • (Bij)scholen en verzorgen van presentaties en klinische lessen. Ook onderwijsinstellingen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het REC.
  • Teaching on the job. Een zorgmedewerker of behandelaar loopt ter plaatse mee om te observeren en te adviseren.
  • Ondersteuning bij de implementatie van de Empathisch Directieve Benadering (EDB).
  • Scholing en ondersteuning bij de methodiek ‘Foutloos leren’.
  • Advisering bij een passende leefomgeving, het zorgleefplan, omgangsvormen, medicatie, passende behandeling van fysio-/ergotherapie, enzovoort.
  • Het afnemen van neuropsychologisch onderzoek.

Consultatie kan door een zorginstelling of behandelaar worden ingeroepen. De consultatie functie wordt georganiseerd door de casemanager Korsakov van het REC. Deze beoordeelt de vraag om zo de inzet te bepalen. Hier is een team voor aanwezig. Bestaande uit zorgmedewerkers en behandelaren.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de consultatiefunctie? U kunt hiervoor telefonisch of via d-mail contact opnemen met de casemanager Korsakov.
T 06 – 22 79 43 06
E casemanagerkorsakov@svrz.nl 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?