SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Wie komt in aanmerking voor de D-ZEP afdeling?

  • Cliënten die verblijven in een locatie van SVRZ komen in aanmerking
  • Cliënten die nog thuis wonen kunnen alleen opgenomen worden met een inbewaringstelling (ibs) in de Wet zorg en dwang.

Tijdelijke opname

Het verblijf op de afdeling D-ZEP van SVRZ ‘t Gasthuis in Middelburg is tijdelijk. De behandeling kent drie fases. Elke fase is vastgelegd in een drie-maanden protocol. Niet elke fase duurt exact een maand, het is een richtlijn.

Fase 1: Inventarisatie
Fase 2: stabilisatie
Fase 3: toewerken naar (terug)plaatsing

Fase 1: inventarisatie

Onderzoeken
In deze fase kijken we naar het gedrag van uw familielid en naar zijn of haar reactie op verschillende interventies. Ook onderzoeken we of er sprake is van onderliggende lichamelijke, psychische of sociale oorzaken, die het gedrag veroorzaken, uitlokken, verergeren of in stand houden. De GZ-psycholoog van SVRZ is hier nauw bij betrokken.

Medicatie
De inzet van medicatie wordt structureel geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.

Levensverhaal
Door te observeren en te onderzoeken kunnen we in deze fase zien waar uw naaste goed op reageert. U kunt ons hierbij helpen door het levensverhaal van uw naaste op te stellen in de vragenlijst die u hiervoor van ons ontvangt. Dit helpt onze medewerkers om de cliënt goed te leren kennen en de best mogelijke zorg te bieden.

Bezoek
Wij zijn in deze eerste fase meestal terughoudend in het ontvangen van bezoek. Dit doen we om zo zuiver mogelijk te kunnen observeren. De ervaring leert dat bezoek, hoe fijn ook, veel prikkels kan geven. Per cliënt en situatie, en dus ook voor uw familielid, worden hierover afspraken gemaakt.

Fase 2: stabilisatie

De basis van deze fase zijn de ervaringen uit fase 1. We streven er zo naar om de kwaliteit van leven van uw naaste in deze fase zo veel mogelijk te verbeteren of bevorderen.

Fase 3: toewerken naar (terug)plaatsing

In deze fase staat de terugkeer of plaatsing naar een geschikte woning binnen SVRZ centraal. Tijdens het verblijf is er voortdurend contact over de voortgang van de cliënt met deze afdeling en het behandelteam. Voor de terugkeer vindt er een overdracht plaats naar het eigen behandelteam en is er begeleiding met nazorg.

Behandelaspecten en behandelteam

Het doel van de behandeling op de afdeling D-ZEP is niet om het probleemgedrag te beheersen, maar om het te begrijpen, te begeleiden en te behandelen. Om dit te goed kunnen doen is:

  • de afdeling prikkelarm ingericht. Het ziet er niet uit als een gezellige woning. De ervaring is: hoe minder prikkels, ook in de omgeving, hoe minder aanleiding voor probleemgedrag.
  • extra personeel aanwezig om goed te observeren, te onderzoeken en te begeleiden.
  • er een wekelijks overleg van de verschillende disciplines die bij de behandeling zijn betrokken: verzorgenden IG, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, Physician Assistent, GZ-psycholoog, medewerker welzijn, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en bewegingsagogisch medewerker.
Goed om te weten!

Waar vind ik deze zorg?

Bekijk alle SVRZ locaties
Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?