SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Voor wie is palliatieve zorg in Zeeland?

Palliatieve zorg in Zeeland is er voor mensen die terminaal ziek zijn. Hiervoor is een verklaring en een indicatie nodig van een arts. Op die manier wordt er bepaald of we de palliatieve zorg kunnen en mogen verlenen.

Palliatieve zorg voor thuiswonenden

Cliënten die in een locatie van SVRZ wonen ontvangen palliatieve zorg op de afdeling waar zij verblijven. Cliënten die nog thuis wonen en palliatieve zorg willen ontvangen, kunnen terecht bij de palliatieve unit van SVRZ Ter Valcke in Goes. Deze locatie is gespecialiseerd in palliatieve zorg.

Wanneer een cliënt palliatieve zorg ontvangt, proberen we zijn of haar verblijf zo prettig mogelijk te maken. Respect, betrokkenheid en aandacht staan hierbij voorop. Zo proberen we ook om de cliënt zijn of haar laatste wensen in vervulling te laten gaan.

Kosten van palliatieve zorg in Zeeland

De kosten van de palliatieve zorg worden betaald door de Wet langdurige zorg. Ook betaalt u zelf een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en uw vermogen. Heeft u vragen over palliatieve zorg in Zeeland van het SVRZ of wilt u bijvoorbeeld een rondleiding op de palliatieve unit in Ter Valcke? Neem dan gerust contact met ons op via de Zorglijn (0900 – 78 79 777). Ook vindt u meer informatie in onze folder.

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?