SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
SVRZ de Kraayert keuken

Vanzelfsprekend krijgt u zorg aangeboden door goed geschoolde medewerkers die werken volgens professionele standaarden. Kwaliteit is bij SVRZ geen toeval. Het is het gevolg van onze kritische manier van werken en van onze voortdurende aandacht voor kwaliteit. SVRZ heeft al sinds 2019 het Prezo Care keurmerk van de stichting Perspekt.

Kwaliteitsdocumenten

Bekijk hier het actuele kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan van SVRZ.

Inspectie

Ook de inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van zorg bij SVRZ. Inspectierapporten zijn openbaar en publiceren we hier op onze website.

Bekijk het rapport SVRZ Oostkerkestraat van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het definitieve rapport dateert van januari 2020.

Bekijk het rapport SVRZ De Blide van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het definitieve rapport dateert van januari 2020.

Ervaringen van cliënten

De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit die wij leveren, is voor ons de mening van onze cliënten. Bij SVRZ onderzoeken we op verschillende manieren de ervaringen van onze cliënten:

  • Clientervaringsgesprekken
  • Zorgkaart Nederland
  • Klanttevredenheidsonderzoek ZorgThuis
  • Klanttevredenheidsonderzoek 1e lijns fysiotherapie
  • Klanttevredenheidsonderzoek revalidatie
  • Klanttevredenheidsonderzoek 1e lijns verblijf
SVRZ de Kraayert wandeling

Cliëntervaringsgesprekken

Wij vinden het belangrijk om te weten of cliënten tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen. Daarom voeren wij eenmaal per jaar met alle cliënten die langdurige zorg ontvangen een cliëntervaringsgesprek. Deze cliëntervaringsgesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. Zij zijn onafhankelijk omdat ze op een andere locatie werken en dus niet betrokken zijn met de dagelijkse zorg voor de cliënten waarmee zij in gesprek gaan. Zij houden de gesprekken in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Diverse aandachtsgebieden komen tijdens het gesprek aan bod. Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamcoach gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden ook verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ waarmee zij kan sturen op het beleid.

Zorgkaart Nederland

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kan iedereen laten weten hoe zij de zorg bij SVRZ ervaren. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het gemiddelde cijfer en hoe beter het beeld over de zorg die we bij SVRZ leveren. Laat ons dus weten wat u van de zorg bij SVRZ vindt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Laat hier uw reactie achter op Zorgkaart Nederland
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSVRZ is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Kwalitatief hoogwaardige zorg, dat is het streven!

Klanttevredenheid ZorgThuis

In het voorjaar van 2020 heeft SVRZ door een extern onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek laten doen bij de klanten die ZorgThuis van SVRZ ontvangen. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van een landelijke vragenlijst aangevuld met 2 vragen die door de Cliëntenraad van SVRZ zijn toegevoegd. SVRZ kreeg een 8,56! En 100% van de mensen zou onze zorg aanbevelen aan anderen. Daar zijn we erg trots op! 

Klanttevrdenheidsonderzoek ZT Voorjaar 2020 1
Klanttevrdenheidsonderzoek ZT Voorjaar aanbevelingscijfer grafiek
Behandeling en begeleiding fysiotherapie SVRZ

Klanttevredenheid eerstelijns fysiotherapie en logopedie

De fysiotherapeuten en logopedisten die bij SVRZ werken behandelen niet alleen cliënten die bij SVRZ verblijven maar ook mensen die thuis wonen. Wij willen graag van deze cliënten horen hoe zij de behandelingen ervaren. Daarom vragen wij hen om mee te werken aan een anoniem onderzoek. De uitslag van dit onderzoek delen we met de zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden. Op basis daarvan kunnen zij beoordelen of we bij SVRZ doelmatig en efficiënt werken. De uitslag van het onderzoek gebruiken we ook om bij SVRZ daar waar nodig onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Bij SVRZ vinden we het belangrijk dat cliënten zich vrij voelen om hun mening te geven. Deelname aan dit onderzoek is dan ook geheel vrijwillig en we gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om. Tot en met 31 oktober van 2020 gaven de cliënten onze eerstelijns fysiotherapeuten een 8,8 en de eerstelijns logopedisten een 9,1! Cijfers waar wij heel trots op zijn!

Ergotherapie SVRZ

Klanttevredenheid revalidatiecliënten

SVRZ vraagt aan alle cliënten die bij ons revalidatiezorg hebben ontvangen naar hun ervaringen over onze zorg- en dienstverlening. Naast een algemene waardering worden vragen gesteld over de informatieverstrekking, het revalidatieproces en het verblijf.

In het derde kwartaal van 2020 hebben 53 cliënten hun ervaringen over de revalidatiezorg met ons gedeeld.

  • Het gemiddelde rapportcijfer voor onze revalidatiezorg over het derde kwartaal van 2020 was 8,5.
  • Het gemiddelde aantal dagen dat klanten bij ons verbleven om te revalideren in het derde kwartaal 2020 was 37,4 dagen.
  • 81% van de cliënten geeft in het derde kwartaal 2020 een 8 of hoger aan onze revalidatiezorg.
  • Het laagst gegeven cijfer is een 5. Dit cijfer is door 2 cliënten gegeven.

Klanttevredenheid cliënten eerstelijnsverblijf

Bij SVRZ vragen we naar de cliëntervaringen van cliënten, die eerstelijnsverblijf hebben ontvangen bij SVRZ. In het derde kwartaal; van 2020 hebben 5 cliënten hun mening gegeven over de ELV zorg van SVRZ. De cliënten gaven de ELV een gemiddeld rapportcijfer van 7

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?