Complimenten en klachten

 

Bent u tevreden, zeg het anderen.
Heeft u klachten, zeg het ons.

Complimenten

Een compliment ontvangen is fijn. Voor iedere medewerker maar ook voor SVRZ als organisatie. Elke medewerker hoort graag dat zijn kwaliteiten, persoonlijke vaardigheden en resultaten worden gewaardeerd. Wij stellen het daarom erg op prijs als u uw complimenten in eerste instantie aan de betrokken medewerker(s) geeft.

Voor SVRZ als organisatie is het ook belangrijk om te weten wat er goed en fout gaat in de dagelijkse praktijk. Waar zijn cliënten tevreden over en waar zou het beter kunnen? Alleen met die reacties kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren of op peil houden.

 

Geef een compliment op Zorgkaartnederland

Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u anoniem uw mening geven over uw ervaringen met de zorg in een SVRZ-locatie. Een reactie geven is heel eenvoudig en kost niet veel tijd. Het spreekt voor zich dat we de reacties op deze website regelmatig bekijken en actie ondernemen als dat nodig is.


Wij danken u bij voorbaat voor uw moeite om een reactie achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.  Als het mogelijk is, kunt u uw klacht bespreken met de betrokken medewerker, of met de persoonlijk begeleider. Ook kunt u contact opnemen met de teamleider of de locatiemanager.  Wij verwachten van onze medewerkers dat zij open, respectvol en veilig met uw klacht omgaan. SVRZ voldoet met haar werkwijze aan de Wet Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 

Soms is het nodig om een onafhankelijk persoon in te schakelen om tot een oplossing van een klacht te komen. SVRZ werkt daarom samen met twee onafhankelijke klachtenfunctionarissen.  Zij zijn er om u te helpen en te adviseren zodat uw klacht naar tevredenheid opgelost wordt. U kunt uw klacht ook zonder melding aan de locatie indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Zij werken als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) en zijn dus niet in dienst van SVRZ. Daarom kunnen zij geheel onafhankelijk een klacht in behandeling nemen. Bij vakantie en afwezigheid om andere redenen nemen zij voor elkaar waar.

 

Hieronder kunt u zien wie deze klachtenfunctionarissen zijn en hoe u hen kunt bereiken.

 

Wilma Maas, regio Zeeuws Vlaanderen en Walcheren
T: 06-144 96 253 / E: klachtenfunctionaris.svrz AT gmail DOT com

 

Elke de Beyer, regio Oosterschelde
T: 06-528 89 686 / E: klachtenfunctionaris.svrz AT gmail DOT com

 

Is het niet gelukt om u klacht op te lossen samen met SVRZ of de onafhankelijke klachtenfunctionarissen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Dat doet u door op www.degeschillencommissiezorg.nl een klachtenformulier in te vullen.

 

Wilt u meer weten over de manier waarop wij bij SVRZ met klachten omgaan? Kijkt u dan in de notitie 'Klachtenregeling SVRZ voor cliënten en hun naasten'. U kunt een exemplaar opvragen bij de klachtenfunctionarissen.

Folder Complimenten en klachten bij SVRZ

 

 

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws