SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Dementie op jonge leeftijd

Bij dementie denk je al snel aan ouderen. Maar ook mensen onder de 65 jaar kunnen de ziekte krijgen. Mensen met dementie op jonge leeftijd zitten in een hele andere levensfase dan ouderen. Daardoor hebben ze andere zorg nodig en is ook de behoefte van de cliënt anders. SVRZ biedt zorg op maat bij Ter Schorre in Terneuzen. In deze groepswoningen kunnen mensen met dementie op jonge leeftijd terecht die niet meer thuis kunnen wonen.

Vier leefmilieus

Mensen met dementie op jonge leeftijd doorlopen verschillende fases gedurende het ziekteproces. Dit ziekteproces verloopt vaak anders dan bij ouderen. Iedere woning heeft daarom een eigen leefmilieu, passend bij de zorgbehoefte van de bewoner. Zo is de ‘passieve sfeer woning’ vooral bedoeld voor cliënten die behoefte hebben aan rust, terwijl de ‘actieve sfeer woning’ meer is gericht op duidelijkheid en structuur. Bij de ‘focuswoning’ hebben bewoners behoefte aan zo min mogelijk prikkels en veel een-op-een contact. Ook zijn er cliënten die nog actief bezig willen zijn en juist sociale contacten, uitdaging en prikkels nodig hebben. Deze cliënten verblijven in de ‘sociowoning’.

Behoefte cliënt centraal

De groepswoningen zijn flexibel ingericht. Overdag kunnen bewoners zich aansluiten bij een andere woning, als daar behoefte aan is. Niet het ziektebeeld, maar juist de huidige wensen en mogelijkheden van de cliënt staan centraal tijdens de zorg en behandeling. Zo is het ook mogelijk om te starten in een sociowoning en later over te gaan naar woning met een ander leefmilieu. SVRZ kijkt continu naar wat een cliënt met dementie op jonge leeftijd nodig heeft en past hier de dagindeling en woning op aan.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?