SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

REC Korsakov voor heel Zeeland

Het syndroom van Korsakov is een complexe aandoening. Niet elke zorgaanbieder heeft hier de nodige zorgexpertise voor in huis of kan deze ontwikkelen. Daar is het aantal cliënten te klein voor. Om die reden heeft het ministerie van VWS een organisatie van REC’s in het leven geroepen. Voor Zeeland vervult SVRZ Ter Poorteweg vanaf nu deze functie.

Voldoen aan criteria

SVRZ Ter Poorteweg biedt al vele jaren zorg en begeleiding aan mensen met Korsakov. In de loop van de tijd is dit steeds verder geprofessionaliseerd. Medewerkers zijn extra geschoold met specifieke cursussen en trainingen. Het activiteitencentrum van de locatie is een essentieel onderdeel in de ondersteuning. In de zes woningen worden cliënten ondersteund om zo zelfstandig mogelijk de draad in hun leven weer op te pakken. Een REC moet voldoen aan een groot aantal criteria. De organisatie moet dit tijdens een toetsing aantonen. Een van die criteria is de samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio. Variërend van huisartsen en thuiszorg tot aan andere zorgorganisaties. Alles is erop gericht om de cliënt in een zo vroeg mogelijk stadium expertise en ondersteuning aan te kunnen bieden. Dit wordt ook wel ‘outreachende zorg’ genoemd.

Blijven ontwikkelen

De erkenning als REC wil niet zeggen dat het werk nu gedaan is. Een REC ontwikkelt zich in nauwe samenspraak met alle betrokkenen in de regio. In het najaar van 2022 wordt in een regiobijeenkomst aandacht geschonken aan de REC erkenning en wat hiervan verwacht mag worden. Naast regionale contacten en samenwerking, is een REC ook aangesloten bij landelijk overleg en wetenschappelijke ontwikkelingen.

SVRZ is trots op deze erkenning en feliciteert de medewerkers en cliënten van SVRZ Ter Poorteweg!

Bekijk hier de folder over het REC

 

Meer informatie over Korsakov
Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?