SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Ten opzichte van 2018 heeft SVRZ in 2020 2.219 ton CO2 minder uitgestoten. Dit resultaat is vooral bereikt door:

  • het installeren van 25 warmtepompen ter vervanging van gasgestookte cv-installaties, waarmee 400.000 m3 aardgas per jaar is bespaard;
  • op 20 locaties zelf elektriciteit op te wekken met 6.610 stuks zonnepanelen;
  • sinds het najaar van 2020 groene Zeeuwse stroom in te kopen voor locatie SVRZ Ter Valcke in Goes;
  • een duurzame nieuwbouw te realiseren voor locatie SVRZ De Redoute in Sas van Gent;
  • 20 elektrische bedrijfsauto’s aan te schaffen.

SVRZ ligt met dit resultaat van 2020 goed op koers om de duurzame ambities voor de energietransitie daadwerkelijk te realiseren en gaat vol gas van het gas af. SVRZ heeft in haar ‘masterplan energietransitie’ de duurzame doelstellingen en ambities bijgesteld en verder aanscherpt. Zodat we in 2030 komen tot het volledig gas-loos maken van het zorgvastgoed. Als we deze ambitieuze doelstelling kunnen realiseren, benaderen we mogelijk al vóór 2030 de landelijke klimaatdoelen voor 2050.

Lees meer over duurzaamheid bij SVRZ.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?