SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Heeft u vragen over de zorg die u krijgt, maar eigenlijk niet wilt? De Wet zorg en dwang (Wzd) is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast. Tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor u als cliënt, of uw omgeving.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

U kunt met al uw vragen over onvrijwillige zorg terecht bij uw medisch behandelaar of een zorgmedewerker op de woning. Ook kunt u uw vragen voorleggen aan een onafhankelijke clientenvertrouwenspersoon Wzd.

Wat doet deze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Helpen bij het verduidelijken van het probleem, gesprekken organiseren tussen u, uw vertegenwoordiger en de zorgverlener en het ondersteunen bij deze gesprekken.

Vertrouwenspersoon weergegeven in een stripverhaal

Via deze link leest u meer over de cliëntvertrouwenspersoon in de vorm van een stripverhaal.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?