SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van deze twee partijen beschreven. Voor de algemene voorwaarden, de wijzigingen en de zorgovereenkomsten kunt u hier op onze website kijken.

De algemene voorwaarden zijn gemaakt door ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de algemene voorwaarden?

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten en/of extra zorg, als deze er zijn. U kunt kiezen om hiervan gebruik te maken en de kosten zijn dan voor uw rekening.
  • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meerdere zorgaanbieders, dan informeert u hen zodat zij met elkaar kunnen afstemmen en afspreken wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.
  • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
  • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
  • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.

 

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?