SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

De vraag hoe je wilt verduurzamen als zorgorganisatie, hangt veelal samen met hoe je zorglocaties eruitzien. Zorgorganisatie Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) heeft dankzij hun flink vernieuwde vastgoedportefeuille mooie resultaten gehaald in het verduurzamen van hun organisatie. Maar de organisatie is zeker nog niet klaar. Het uiteindelijke doel is om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren. Rocco Rentmeester is de man achter dit plan genaamd Masterplan Energietransitie. We praten met hem over de relatie duurzaamheid en vastgoed, en de status van het masterplan.

1. Wat houdt dit masterplan energietransitie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) precies in?

‘Het masterplan energietransitie is onze routekaart om de vastgoedportefeuille van SVRZ in de komende jaren verder te verduurzamen. Niet voor enkele gebouwen, maar voor al ons vastgoed. In het plan is bepaald hoe en wanneer al onze zorglocaties en gebouwen CO2-uitstoot gaan reduceren. Dit willen we doen door  onder meer gas in te ruilen voor volledig groene stroom. De ambitie van SVRZ is dat alle gebouwen in 2028 CO2-neutraal zijn en dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.’

‘Voor onze organisatie  is de doelstelling haalbaar, omdat de vastgoedportefeuille voornamelijk bestaat uit nieuwbouw. ‘We hebben de afgelopen jaren veel grootschalige oudbouw vervangen met kleinschalige nieuwbouw. De kwaliteit van de nieuwbouw maakt het mogelijk om bij natuurlijke investeringsmomenten, zoals de vervanging van gasinstallaties, een energierenovatie of labelsprong uit te voeren. Daarbij vervangen we de bestaande cv-installatie door elektrische warmtepompen en gaan we van het gas af. Op de grotere locaties doen we dit met een tussenstap door een hybride installatie. Er zijn momenteel zes locaties die gas-loos zijn en zes locaties met een hybride cv-installatie. Daarmee wordt onze CO2-uitstoot heel rap afgeschaald. Vol gas van het gas af, is niet voor niks de subtitel van het masterplan.’

2. Waar kwam de motivatie vandaan om het masterplan te schrijven?

‘In 2019 bezocht ik samen met onze directeur bedrijfsvoering de zorgvastgoeddag. Het ging die hele dag over duurzaamheid, duurzaamheid en nog eens duurzaamheid. Een bijzonder inspirerende dag. Op de terugweg in de auto besloten we het masterplan energietransitie te schrijven. Met het format van een masterplan hadden we in het verleden al wat ervaring opgedaan met de overstap naar kleinschalig wonen. Binnen een periode van twintig jaar is onze vastgoedportefeuille van grootschalige locaties omgebouwd naar kleinschalig wonen. Qua reikwijdte, investering en impact is de energietransitie eenzelfde soort opgave. Dat kan je niet een klein beetje doen. Daar moet je vol voor gaan.’

3.Hoe gaat het nu, anno 2021?

In het vorige milieuplan van SVRZ – uit 2016 – was de doelstelling opgenomen om minimaal tien procent CO2-reductie te realiseren in 2020. ‘Dat was wel een behoedzaam streven omdat het niet duidelijk was hoe het milieubeleid zich in de loop van de jaren ging ontwikkelen. Er was bijvoorbeeld niet duidelijk of zonnepanelen financieel haalbaar werden en in welke mate. Deze ontwikkeling is gelukkig positief uitgevallen; op twintig locaties konden wij de daken volleggen met zonnepanelen. En dan gaat het opeens snel. De 28 procent reductie waar we eind 2020 op uitkwamen, overtrof zelfs onze eigen verwachtingen. Het masterplan zorgt ervoor dat we het tempo erin houden en doorgaan met grote stappen zetten. Zo kopen we al sinds het laatste kwartaal van 2020 duurzame stroom in voor onze locatie met het grootste elektriciteitsverbruik. Echte Zeeuwse stroom, lokaal ingekocht. Hierdoor gaat de CO2-uitstoot op onze elektra de komende jaren vrijwel naar nul toe.’

4. Wat is uiteindelijk jullie einddoel??

‘We zijn goed onderweg. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat zorgorganisaties voor 2030 vijftig procent CO2-reductie moeten realiseren. Met de eerdere stappen die SVRZ al heeft genomen en de versnelling door uitvoering van het masterplan, verwachten wij dat we in 2030 al tegen de 100 procent CO2-reductie aanzitten. De samenstelling van onze vastgoedportefeuille maakt het mogelijk dat we zulke doelstellingen kunnen stellen. Heb je een andere portefeuille, dan is dat niet helemaal haalbaar. Dat we zo snel gaan heeft ook zijn grondslag in het feit dat wij als SVRZ gewend zijn om een voortrekkersrol te nemen. Als grootste ouderenzorgorganisatie in Zeeland zit dat in ons DNA. Dus bij een belangrijk maatschappelijke uitdaging als duurzaamheid nemen wij graag onze verantwoordelijkheid.’

5. Smaakt dat verduurzamen naar meer?

‘Zeker, naast het verduurzamen van het vastgoed, vergroenen we ook ons bedrijfswagenpark. In 2020 zijn twintig brandstof bedrijfsauto’s ingeruild voor elektrische. Voornamelijk gebruikt door de wijkverpleging die korte afstanden afleggen. De zelf opgewekte stroom van onze 6.500 zonnepanelen leveren elektriciteit waarop de auto’s rijden. Het mooie aan dit project is dat zelfs met de investering in laadpalen op verschillende locaties, het binnen de afschrijvingstermijn voordeliger is dan doorgaan met fossiel rijden. Een ontwikkeling die ook interessant kan zijn voor andere zorgorganisaties.’ Ondanks dat het slechts 1 procent  van onze gerealiseerde CO2 reductie omvat, bespaart de aanschaf van de elektrische personenauto’s 55 ton CO2 per jaar. ‘Hiermee zijn we letterlijk duurzaam op weg.’

Elektrische SVRZ Smart
Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?