SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Wat zijn de thuiszorg mogelijkheden?

SVRZ biedt twee vormen aan van thuiszorg: wijkverpleegkundige zorg en huishoudelijke zorg. Een medewerker uit het team wijkverpleegkundige zorg kan u bijvoorbeeld helpen om te douchen of om medicijnen in te nemen. Ook kunnen deze medewerkers u helpen met het zetten van een injectie of het verwisselen van een katheter. Op die manier kunt u in uw vertrouwde omgeving thuis blijven wonen en toch de zorg ontvangen die u nodig heeft. Naast wijkverpleging kunnen we u ook ondersteunen in het huishouden. Een huishoudelijke zorg helpt u in het huishouden. Dat kan prettig zijn wanneer u dit niet meer zelf kunt doen, door bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte. In die gevallen kan thuiszorg van SVRZ dus een perfecte uitkomst bieden.

Waarom thuiszorg van SVRZ?

  • Deskundige en respectvolle medewerkers
  • Kleine teams met bekende gezichten
  • Nauwe samenwerking met huisartsen
  • Combinatiepakketten met verschillende zorgvormen mogelijk

Om thuiszorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. Afhankelijk van uw zorgvraag is dit ofwel van de wijkverpleegkundige, ofwel van het Wmo-loket van uw gemeente. Vervolgens brengt een van onze wijkverpleegkundigen in kaart welke thuiszorg er voor u nodig is om thuis te kunnen blijven wonen.

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

De kosten van thuiszorg zijn afhankelijk van uw behoefte. Wijkverpleging wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering, maar voor huishoudelijke zorg betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Wilt u meer informatie over thuiszorg van SVRZ? Neem dan gerust contact met ons op via de zorglijn: 0900 – 78 79 777.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?