SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Huidige rookbeleid SVRZ

  • In locaties van SVRZ mag niet worden gerookt in de openbare ruimten, recreatieruimten en huiskamers.
  • Cliënten die voor kort verblijf komen, zoals cliënten met een indicatie voor GRZ, mogen niet roken op hun eigen kamer. Zij kunnen wel roken in een rookruimte of buiten (op die plaatsen die hiervoor zijn ingericht).
  • Cliënten binnen een groepswoning of woongroep mogen alleen op hun kamer roken als er geen adequaat alternatief geboden kan worden. Dan wordt met de cliënt een afspraak gemaakt over roken op de eigen kamer en worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd. Uitgangspunt blijft dat andere cliënten, bezoekers en medewerkers geen last van de rook mogen hebben.
  • Per locatie wordt bepaald waar buiten gerookt kan worden. Heeft de locatie een rookruimte ingericht, dan kunnen alle cliënten daar roken.
  • Cliënten die nog thuis wonen, kunnen in principe zelf keuzes maken ten aanzien van het roken in huis. Als onderdeel van de afspraken rondom ARBO, worden afspraken gemaakt met de cliënt om niet te roken als er een medewerker aanwezig is.
  • Voor medewerkers geldt dat niet roken tijdens het werken de norm is. Van medewerkers wordt verwacht dat zij niet roken in werktijd. Roken in eigen tijd mag bij SVRZ alleen op daartoe aangewezen plaatsen.
Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?