SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Wat is een polikliniek?

Een polikliniek is één dag waarop u wordt onderzocht door diverse behandelaren zoals een arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Daarna stellen ze aan de hand van hun bevindingen een zorg- en behandeladvies op en bespreken dit vervolgens met u. Hierdoor krijgt u de beste ondersteuning.

Waar kan ik terecht voor de polikliniek van SVRZ?

Afhankelijk van uw woonplaats bepalen we in welke SVRZ locatie de polikliniek georganiseerd wordt. Zo biedt SVRZ dus voor elke cliënt dicht bij huis Huntington zorg.

Het programma van deze dag ziet er ongeveer zo uit:

09.00 uur Ontvangst door casemanagers Huntington
09.15 – 10.15 uur Gesprek met fysiotherapeut en ergotherapeut
10.15 – 11.15 uur Gesprek met psycholoog
11.15 – 11.45 uur Gesprek met diëtist
11.45 – 12.15 uur Gesprek met arts
12.15 – 13.15 uur Gesprek en lunchen met logopediste
12.15 – 13.15 uur Gesprek mantelzorger met casemanager (= een maatschappelijk werker)
13.30 – 14.00 uur Gezamenlijke terugkoppeling met u
14.00 – 15.00 uur Ten slotte een gezamenlijke evaluatie

Vervolg na de polikliniek

Uit de polikliniek kan volgen dat u bijvoorbeeld regelmatig een behandeling nodig heeft van een fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor kunt u gespecialiseerde behandelaren van SVRZ inschakelen, maar u kunt ook uw eigen behandelaar houden. Na dit bezoek aan de polikliniek wordt u vervolgens 2 keer per jaar/regelmatig uitgenodigd voor een multidisciplinair overleg (MDO). Dit is een overleg met (alle) behandelaren waar u zorg van krijgt. Zij kijken dan samen of uw behandelplan nog voldoet of dat het bijgesteld moet worden.

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?