Onderzoek en Innovatie

SVRZ werkt en denkt volgens de nieuwste inzichten en vindt (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk. Daarom heeft SVRZ onder andere een Onderzoeks- en wetenschapscommissie. Deze commissie zoekt actief verbinding met onderzoek en wetenschap op het gebied van zorg in Nederland en daarbuiten. De commissie heeft een adviserende en uitvoerende rol als het gaat om onderzoek en wetenschap binnen SVRZ.

Kennisnetwerken

SVRZ maakt deel uit van twee universitaire kennisnetwerken. Via deze kennisnetwerken participeert SVRZ in diverse onderzoeken en wordt een relatie gelegd tussen onderzoek en praktijk. Evidence-based resultaten uit deze onderzoeken gebruiken we vervolgens om de zorg aan cliënten te verbeteren:

  • het Universitaire Ouderenzorgnetwerk Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 organisaties voor verpleeghuiszorg en de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het Radboud UMC.
  • de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University). Dit is een samenwerking tussen Tranzo, 10 ouderenorganisaties en CZ Zorgkantoor. 

 Enkele voorbeelden van innovatieve onderzoeken waar SVRZ aan meedoet of heeft meegedaan:

-      Ontmoetingscentra 3.0 met de interventie DementTalent

-      Inzet van biodynamische verlichting bij dementie

-      Passend gebruik antipsychotica

Universiteiten en Hogescholen

SVRZ werkt nauw samen met de Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences. Studenten kunnen onderzoek doen bij SVRZ. Ook studenten van hogescholen en universiteiten uit de rest van het land kunnen hun onderzoeksvragen indienen bij SVRZ. Voorbeeldprojecten zijn:

  • Onderzoek naar factoren bij medicatiefouten bij verzorgenden IG en verpleegkundigen
  • Palliatieve zorg en dementie
  • Hoe warm is het personeel van de koude technologie?

Kenniscafé

Driemaal per jaar organiseert de Onderzoeks- en Wetenschapscommissie van SVRZ een Kenniscafé waarbij informatie uit onderzoek op interactieve wijze wordt gedeeld met medewerkers. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen in een Kenniscafé:

  • Onbegrepen gedrag en het terugdringen van psychofarmaca;
  • Intimiteit en seksualiteit;
  • De ziekte van Parkinson.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onderzoek en wetenschap bij SVRZ? Of heeft u een onderzoeksvraag? Bel of mail hiervoor naar de afdeling Zorg & Kwaliteit van SVRZ.

088 887 1000 / zorgenkwaliteit AT svrz DOT nl

 

 

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws