SVRZ SVRZ
Wat is onze uitdaging?
Inhoudsopgave
Medewerker en cliënt SVRZ ZorgThuis walcheren

Het veranderende Zeeuwse landschap

Daarnaast is de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als deze ouderen hulpbehoevend worden, krijgen zij eerst ondersteuning thuis. Maar door de Zeeuwse eilandenstructuur kan dit in de meer afgelegen gebieden een probleem worden. De afstanden die onze medewerkers moeten afleggen zijn namelijk groot. Toch willen we bij SVRZ dat de Zeeuwen kunnen blijven rekenen op zorg en ondersteuning in verpleeghuizen, maar ook thuis.

Ergotherapie SVRZ
De zorg die we bieden wordt steeds complexer. Dat vraagt om specialistische kennis en vaardigheden.

De krapte op de arbeidsmarkt

Op dit moment werken er ruim 3.500 medewerkers bij SVRZ en kunnen we daarnaast rekenen op 1.600 vrijwilligers. De arbeidsmarkt is echter krap en dat lijkt de komende jaren niet te verbeteren. Dit is een van de redenen dat we een nieuwe arbeidsmarktcampagne hebben gelanceerd: ‘Samen op avontuur’. Gelukkig is deze campagne erg succesvol en hebben we al veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen bij SVRZ.

Het mogelijke tekort aan zorgmedewerkers brengt echter ook een dilemma met zich mee. Doordat we te weinig mensen hebben, hebben we behoefte aan medewerkers met een brede kennis. Die kunnen we namelijk flexibel inzetten binnen de organisatie. Maar de zorg die we bieden wordt steeds complexer. En dat vraagt dus juist om specialistische kennis en vaardigheden.

Volgende
03

Wat is onze ambitie?