SVRZ SVRZ
Wat is onze ambitie?
Inhoudsopgave
SVRZ Gasthuis

1. Leefbaarheid in Zeeland

We streven ernaar om de leefbaarheid in Zeeland te behouden. We willen er dus aan bijdragen dat de Zeeuwse ouderen prettig kunnen leven. Nu, maar ook in de toekomst.

SVRZ Maxima client

2. Toegankelijke zorg in Zeeland

We willen de zorg in Zeeland toegankelijk houden. Wij zetten ons graag in om ervoor te zorgen dat ook de volgende generatie ouderen de zorg kan krijgen die nodig is.

Ergotherapie soep koken
Onze ambitie is groot! Zo groot dat we andere partijen nodig hebben om hem te kunnen realiseren. Daarom werken we nauw samen met onze partners in Zeeland en daarbuiten.

Mens, milieu en maatschappij in balans

We willen deze ambitie op een vernieuwende, ondernemende en maatschappelijk verantwoorde manier bereiken. Wanneer we keuzes moeten maken of beslissingen moeten nemen, kijken we naar de effecten voor de (Zeeuwse) mensen, het milieu en de maatschappij. We vinden het namelijk belangrijk dat deze drie in balans zijn met elkaar.

We doen het samen

Onze ambitie is groot! Zo groot dat we andere partijen nodig hebben om hem te kunnen realiseren. Daarom werken we nauw samen met onze partners in Zeeland en daarbuiten. SVRZ is een belangrijk onderdeel van het Zeeuwse zorglandschap en samen met onze collega-organisaties creëren en onderhouden we de zorg- en dienstverlening aan de ouderen.

Volgende
04

Hoe gaan we die ambitie waarmaken?