SVRZ SVRZ
Voorwoord
Inhoudsopgave

Uitdagingen en ambities

We hebben kritisch naar ons zelf gekeken, maar ook geluisterd naar wat anderen van ons verwachten. In onze meerjarenstrategie 2020-2025 beschrijven we waar we nu staan, wat onze uitdagingen en ambities zijn de komende jaren en hoe we deze gaan waarmaken.

SVRZ de Blide ontbijt

SVRZ zorgt voor een goede toekomst

Een van de grootste opgaven waar we voor staan, is het overbruggen van de groeiende kloof tussen de toenemende vraag naar (complexe) zorg en de beschikbaarheid van zorgmedewerkers. We realiseren ons dat dit effect heeft op de inrichting van onze organisatie en bedrijfsprocessen. Maar wij geloven erin dat we trouw kunnen blijven aan onze visie op kleinschalige en persoonsgerichte zorg, en de kwaliteit van zorg kunnen blijven garanderen. Want één ding weet ik wél zeker. Dankzij al onze medewerkers en vrijwilligers kunnen we de cliënten en hun naasten de zorg en ondersteuning bieden die zij nodig hebben. En ervoor zorgen dat, ondanks ziekte en gebreken, toch iedere dag de moeite waard is. Daar zijn we trots op en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Dankzij al onze medewerkers en vrijwilligers kunnen we de cliënten en hun naasten de zorg en ondersteuning bieden die zij nodig hebben.
Angela Bras, bestuurder SVRZ

Missie SVRZ

De missie van SVRZ is en blijft om met de cliënten invulling te geven aan de voor hen belangrijke waarden in het leven. Deze missie vatten we samen met de slogan ‘SVRZ zorgt in Zeeland’.

Lees meer
Volgende
01

Waar staan we nu?