SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Deze gesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. Zij zijn onafhankelijk omdat ze op een andere locatie werken en dus niet betrokken zijn bij de dagelijkse zorg voor de cliënten waarmee zij in gesprek gaan. Zij houden de gesprekken in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Diverse aandachtsgebieden komen tijdens het gesprek aan bod. Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamleider gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden ook verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ waarmee zij kan sturen op het beleid.

Gesprekken met cliënten somatiek
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de gesprekken die gehouden zijn met de cliënten somatiek. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022

Gesprekken met cliënten dementie
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de antwoorden uit de gesprekken met de cliënten dementie en/of hun familieleden. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022

Gesprekken met cliënten met Korsakov
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de antwoorden uit de gesprekken met de cliënten met Korsakov en/of hun familieleden. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022.

Goedemiddag, hoe kunnen wij u helpen?