SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Deze gesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. De medewerkers zijn onafhankelijk. Ze werken op een ander locatie en zijn niet betrokken bij de dagelijkse zorg voor de cliënt.  De gesprekken vinden plaats in de vertrouwde omgeving van de cliënt.  Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamcoach gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ.

Cliëntervaringsgesprekken 

Onderstaande afbeeldingen geven de resultaten weer van de gesprekken die gehouden zijn met de cliënten somatiek, cliënten met dementie op jonge leeftijd, cliënten met Korsakov, Psychogeriatrische cliënten en cliënten met dementie. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt tot eind 2023.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?