SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Deze gesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. De medewerkers zijn onafhankelijk. Ze werken op een ander locatie en zijn niet betrokken bij de dagelijkse zorg voor de cliënt.  De gesprekken vinden plaats in de vertrouwde omgeving van de cliënt.  Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamleider gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ.

Gesprekken met cliënten somatiek

Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de gesprekken die gehouden zijn met de cliënten somatiek. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 4e kwartaal van 2022.

Gesprekken met cliënten dementie
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de antwoorden uit de gesprekken met de cliënten dementie en/of hun familieleden. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 4e kwartaal van 2022

Gesprekken met cliënten dementie op jonge leeftijd.
Info volgt

Gesprekken met cliënten dementie en een verstandelijke beperking.
Info volgt

Gesprekken met cliënten met Korsakov
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de antwoorden uit de gesprekken met de cliënten met Korsakov en/of hun familieleden. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?