SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Visie op medewerkers

SVRZ heeft een visiedocument gemaakt over het zo goed en zo lang mogelijk ondersteunen van onze medewerkers. Deze visie maakt het mogelijk om eenvoudiger keuzes te maken in wat belangrijk is voor onze medewerkers.

Kwaliteit van medewerkers binnen SVRZ

De diversiteit in het aanbod aan zorg, vraagt om een diversiteit aan medewerkers. Het grootste deel van de medewerkers binnen SVRZ heeft een zorgopleiding niveau 3. Bij SVRZ kunnen medewerkers zich continu laten bijscholen en ontwikkelen in hun vak. Van het totaal aantal medewerkers binnen SVRZ heeft ruim 75% een vast dienstverband, 8% heeft een tijdelijke aanstelling en ruim 16% heeft een overeenkomst zonder vast aantal uren.

Groei in zorgvraag & medewerkers

SVRZ speelt continu in op de dynamiek van de veranderende zorgvraag. Dit vraagt om diverse competenties maar ook om voldoende medewerkers. Ondanks de huidige arbeidsmarktkrapte lukte het SVRZ de afgelopen jaren om op een geleidelijke wijze uit te breiden in het aantal medewerkers. Dit is mogelijk geweest door het aantrekken van meer leerlingen, zij-instromers, ontwikkeling in de breedte binnen de organisatie én door het interesseren van mensen van binnen en buiten de zorg voor een baan bij SVRZ.

Instroom, uitstroom en doorstroom

SVRZ is in 2020 met 2,5% gegroeid in het aantal medewerkers. In dit jaar zijn 611 mensen ingestroomd en 524 medewerkers uitgestroomd. De meeste medewerkers (56%) stroomden uit op eigen verzoek. 26% stroomde uit wegens einde tijdelijk dienstverband en 9% ging met (vervroegd) pensioen. Vanwege het volgen van een (aanvullende) opleiding zijn 74 zorgmedewerkers doorgestroomd naar een hoger zorgniveau. Denk aan een voormalig medewerker zorg die nu aan het werk is als verpleegkundige. Dit is 2,05% van onze totale groep van medewerkers in 2020. In 2019 was dit percentage nog 0,65%.

Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2019 is het gemiddelde verzuim binnen SVRZ gestegen. In de hele sector naar 8,10% en bij SVRZ naar 8,03% (in 2019 was het 7,15% ten opzichte van de interne streefnorm van 5,70%). Hier staat tegenover dat de meldingsfrequentie is afgenomen. Dat betekent dat medewerkers bij SVRZ zich minder vaak ziek melden, maar wel langer ziek blijven. De impact van COVID-19 is over 2020 duidelijk zichtbaar geweest.

Ieder half jaar vraagt SVRZ aan haar medewerkers hoe tevreden zij zijn. Op een schaal van 1 op 10 geven medewerkers bij het laatste onderzoek hoge scores aan:

  • Bevlogenheid: 8,2
  • Betrokkenheid bij de organisatie: 8,4
  • SVRZ als werkgever: 7,9
8 .2
Iets vaker ziek in 2020 maar wel tevreden over SVRZ

SVRZ blijft een populaire werkgever

De vernieuwing van de website www.werkenbijsvrz.nl heeft in het 4e kwartaal van 2020 een zichtbare impuls gegeven aan het aantal websitebezoeken. Dat SVRZ gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever blijkt ook uit de cijfers over het websitebezoek en het aantal sollicitanten dat aangeeft bij SVRZ te willen werken. Per kwartaal bezoeken tot zo’n 40.000 mensen de website, solliciteren tot ruim 800 kandidaten iedere drie maanden op een functie en vinden in dezelfde periode zo’n 189 externe kandidaten een nieuwe baan via de website.

40
40.000 mensen bezoeken per kwartaal de website van SVRZ!

Flexibele inzet

Het flexibel inzetten van medewerkers blijft van groot belang. Denk aan het in kunnen spelen op een wisselende zorgvraag, maar zeker ook het opvangen van verzuim tijdens uitdagende periodes zoals we die in 2020 en 2021 hebben gekend.

  • Over het hele jaar 2020 werkten er gemiddeld 77 fte aan oproepkrachten.
  • Van de ingezette uren voor de langdurige zorg was 2,1% afkomstig van zzp’ers en uitzendkrachten.

In totaal over 2020 zorgde SVRZ dagelijks met veel liefde en aandacht voor gemiddeld 1.326 cliënten. Voor iedere cliënt was gemiddeld over 2020 ruim één fulltime medewerker (1,09 FTE) beschikbaar.

SVRZ is ook heel blij met alle andere krachten die ons helpen in de zorg voor onze cliënten. Zo kenden we 259 unieke stagiaires in 2020 en waren 1.628 vrijwilligers dagelijks aan het werk binnen SVRZ.

Daarnaast begeleidde SVRZ in 2020 in totaal 174 FTE aan leerlingen. Hiermee zorgen we samen voor goed opgeleide zorgprofessionals in de toekomst.

Extra ondersteuning in moeilijke tijden

De uitzonderlijke werkomstandigheden in 2020 en daarna hebben geleid tot extra alertheid op de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers. In 2020 zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen:

  • De Commissie Gezondheid, Vitaliteit en Arbeidsomstandigheden is opgericht.
  • Inzet van extra psychologische hulp tijdens COVID-19 pieken.
  • Ondersteuning van medewerkers om goed en verantwoord vanuit huis te werken.
  • Focus op verbetering van communicatie tussen leidinggevende en medewerkers, in een tijd waar veel overleg op afstand plaatsvindt.
  • Aanvullende manieren om tevredenheid van medewerkers te peilen, waaronder uitstroomonderzoeken en voortgangsgesprekken.
Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?