SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Focus op vitaliteit van medewerkers in moeilijke tijden

De uitzonderlijke werkomstandigheden van de afgelopen periode hebben geleid tot extra alertheid op de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers. SVRZ maakt daarin een verdere omslag van reactief naar proactief ondersteunen van medewerkers. Dit betekent dat de aandacht voor medewerkers in verzuim verder in balans komt met de aandacht die uitgaat naar het voorkomen van verzuim. Mede om die reden is in 2022 het SVRZ Vitaliteitsbeleid gelanceerd met de campagne ‘Goede zorg begint bij jezelf!’.

Op basis van 6 pijlers worden medewerkers binnen SVRZ maximaal ondersteund. Dit is als volgt in onze vitaliteitscampagne verwoord:

Als SVRZ-medewerker ben jij ons meest waardevolle kapitaal en dé schakel tussen de organisatie en de cliënt. Juist daarom is het belangrijk dat jij je werk bij SVRZ met plezier, voldoening én in goede gezondheid kunt uitoefenen. Jij hebt hierin de regie, SVRZ helpt je erbij! In dialoog loopbaan afspraken maken, veiligheid & vertrouwen, we doen het samen, goede balans in werk & privé, persoonlijke aandacht & waardering, goed toegerust zijn; met deze zes pijlers draagt SVRZ bij aan jouw werkgeluk. Maar jij weet als geen ander wat jij hiervoor nodig hebt. Luister dus goed naar jezelf en pak de mogelijkheden die SVRZ je biedt!

De visietekening van de medewerker (zie afbeelding hierboven) ondersteunt deze 6 pijlers en doelstellingen in beeld en woord. Voor alle medewerkers van SVRZ is het een hulpmiddel om eenvoudiger keuzes te maken in wat bijdraagt aan jouw vitaliteit en die van je collega’s.

Enkele voorbeelden die in 2022 al naar voren zijn gekomen vanuit het vitaliteitsbeleid:

  • De ondersteuning vanuit onze Vitaliteitsboog neemt toe. Hierin neemt de vraag toe van de medewerker die zelf initiatief neemt om vitaal te blijven. En dat is een mooi signaal.
  • SVRZ ondersteunt deelnemers aan de Kustmarathon met SVRZ sportkleding & vergoed de deelname.
  • De Commissie Gezondheid, Vitaliteit en Arbeidsomstandigheden is volgens de pijlers van het vitaliteitsbeleid gaan werken.
  • SVRZ prikkelt in 2022 haar medewerkers afwisselend met berichten, uitnodigingen en polls langs telkens een andere pijler van de visietekening van de medewerker.
video

- Visie op de medewerker van SVRZ

Bekijk de video

Kwaliteit van medewerkers binnen SVRZ

SVRZ biedt een groot aanbod aan zorg en dit vraagt om een diversiteit aan medewerkers. Het grootste deel van de medewerkers binnen SVRZ heeft een zorgopleiding niveau 3. Bij SVRZ kunnen medewerkers zich continu laten bijscholen en ontwikkelen in hun vak. Van het totaal aantal medewerkers binnen SVRZ heeft ruim 75% een vast dienstverband, bijna 13% heeft een tijdelijke aanstelling en ruim 11% heeft een overeenkomst zonder vast aantal uren.

Groei in zorgvraag & medewerkers

SVRZ speelt continu in op de dynamiek van de veranderende zorgvraag. Dit vraagt om diverse competenties maar ook om voldoende medewerkers. Ondanks de huidige arbeidsmarktkrapte lukte het SVRZ de afgelopen jaren om op een geleidelijke wijze uit te breiden in het aantal medewerkers qua omvang dienstverband.

Dit is mogelijk geweest door het aantrekken van meer leerlingen, zij-instromers, ontwikkeling in de breedte binnen de organisatie én door het interesseren van mensen van binnen en buiten de zorg voor een baan bij SVRZ.

Instroom, uitstroom en doorstroom

In 2021 werkte ongeveer evenveel mensen bij SVRZ als in het jaar daarvoor. In 2021 zijn 440 mensen ingestroomd en 560 medewerkers uitgestroomd. De meeste medewerkers (55%) stroomden uit op eigen verzoek. 21% Stroomde uit omdat hun tijdelijk dienstverband eindigde en 11% ging met (vervroegd) pensioen.

Vanwege het volgen van een (aanvullende) opleiding zijn 46 zorgmedewerkers doorgestroomd naar een hoger zorgniveau. Denk aan een helpende die nu aan het werk is als verzorgende IG. Dit is 1,25% van onze totale groep van medewerkers in 2021. In 2019 was dit percentage nog 0,65%.

Iets vaker ziek in 2022 maar wel tevreden binnen SVRZ 

Het gemiddelde verzuim is binnen SVRZ de afgelopen jaren gestegen. In de hele VVT branche naar 10,95% en bij SVRZ naar 12,82% in het 1e kwartaal van 2022.

Deels heeft de groei in verzuim te maken met de impact van COVID-19 op medewerkers, maar ook andere zaken waardoor medewerkers langdurig ziek blijven, spelen een belangrijke rol.

Ieder half jaar vraagt SVRZ aan haar medewerkers hoe tevreden zij zijn. Op een schaal van 1 op 10 geven medewerkers bij het laatste onderzoek mooie scores aan:

  • Bevlogenheid: 7,8 (was: 7,8)
  • Betrokkenheid bij de organisatie: 8,1 (was: 8,2)
  • SVRZ als werkgever: 7,6 (was: 7,6)
7 .8
Iets vaker ziek in 2022 maar wel tevreden binnen SVRZ 

SVRZ blijft een populaire werkgever

Dat SVRZ gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever blijkt ook in 2022. SVRZ is dit jaar wederom gekozen als populairste werkgever van Zeeland en heeft het keurmerk ‘World-class Workplace’ behaald, beter bekend in Nederland als ‘Beste Werkgevers’. Dit is een onafhankelijk keurmerk.

SVRZ is door zijn medewerkers hoger beoordeeld op goed werkgeverschap dan andere zorgorganisaties. Medewerkers van SVRZ voelen zich gewaardeerd en krijgen alle ruimte om goede zorg te geven aan de cliënten van SVRZ. Daarnaast vinden ze diverse algemene zaken goed geregeld bij SVRZ en krijgen ze kansen om zich verder te ontwikkelen.

De website: www.werkenbijsvrz.nl blijft een populaire plek voor werkzoekenden.

Per kwartaal bezoeken zo’n 40.000 mensen de website, waarbij zij jobalerts instellen en/of direct online solliciteren op een openstaande vacature.

Flexibele inzet

Het flexibel inzetten van medewerkers blijft van groot belang. Denk aan het kunnen inspelen op een wisselende zorgvraag, maar zeker ook het opvangen van verzuim tijdens uitdagende periodes zoals we die in 2020 en 2021 hebben gekend.

  • Over het hele jaar 2021 werkten er gemiddeld 52 fte aan oproepkrachten in de zorg.
  • Van de ingezette uren voor de langdurige zorg was 3,5% afkomstig van zzp’ers en uitzendkrachten.

In totaal over 2021 zorgde SVRZ dagelijks met veel liefde en aandacht voor gemiddeld 1.293 cliënten. Voor iedere cliënt was gemiddeld over 2021 ruim één fulltime medewerker (1,12 FTE) beschikbaar.

SVRZ is ook heel blij met alle andere mensen die ons helpen in de zorg voor onze cliënten. Zo kenden we 265 stagiairs in 2021 en waren 1.594 vrijwilligers dagelijks inzetbaar binnen SVRZ.

Daarnaast begeleidde SVRZ in 2021 in totaal 133 FTE aan leerlingen. Hiermee zorgen we samen voor goed opgeleide zorgprofessionals in de toekomst.

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?