SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Advanced Care Planning (ACP)

De indicator ACP gaat over afspraken rondom het levenseinde. Het percentage geeft aan bij hoeveel bewoners deze afspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier. Het streven is om dit bij elke bewoner vast te leggen, het percentage moet zo hoog mogelijk zijn.

Middelen & Maatregelen

Deze indicator gaat over de inzet van middelen & maatregelen. Dit zijn middelen en maatregelen om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers te waarborgen. De visie van SVRZ is het geven van maximale vrijheid en terughoudend omgaan met toepassen van onvrijwillige zorg. Hiermee willen we alle bewoners maximale vrijheid geven, tenzij er gegronde redenen zijn om te kaderen. Het streven is om dit percentage zo laag mogelijk te houden, waarbij de veiligheid wel gewaarborgd blijft.

Decubitus

Decubitus is een beschadiging van de huid die ontstaat door aanhoudende druk op de huid. Decubitus wordt ook wel doorligwonden genoemd. Het streven is om dit percentage zo laag mogelijk te houden door middel van preventie. Bij preventie kan men denken aan speciale matrassen en regelmatige lig of zit wisselingen waardoor de druk op de huid afneemt.

Eten & Drinken

De indicator aandacht voor eten en drinken meet of in het dossier van onze bewoners iets staat met betrekking tot eten en drinken.

Medicatiefouten

Het resultaat van de indicator bespreken van medicatiefouten is een percentage van de afdelingen waar medicatiefouten ten minste een keer per kwartaal worden besproken met medewerkers.

Cliëntervaringsgesprekken

Wij vinden het belangrijk om te weten of cliënten tevreden zijn over het wonen en de zorg bij SVRZ. Daarom voeren wij  met alle cliënten in die langdurige zorg ontvangen een cliëntervaringsgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door medewerkers van SVRZ met ervaring in de zorg. De medewerkers zijn onafhankelijk. Ze werken op een ander locatie en zijn niet betrokken bij de dagelijkse zorg voor de cliënt.  De gesprekken vinden plaats in de vertrouwde omgeving van de cliënt.  Op basis van de complimenten, verbeterpunten en verhalen van de cliënt, maakt de gespreksvoerder een verslag. De teamleider gaat daarna met medewerkers in gesprek over de complimenten en verbeterpunten. De resultaten worden verwerkt in een analyse voor het management van SVRZ.

Gesprekken met cliënten somatiek
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de gesprekken die gehouden zijn met de cliënten somatiek. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022.

Vragenlijsten familieleden cliënten met dementie
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de antwoorden uit de vragenlijsten die ingevuld zijn door cliënten met dementie en/of hun familieleden. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022.

Gesprekken met cliënten met Korsakov
Onderstaande afbeelding geeft de resultaten weer van de antwoorden uit de gesprekken met de cliënten met Korsakov en/of hun familieleden. De antwoorden categorieën zijn: nooit, soms, meestal en altijd. De uitkomsten op de afbeelding zijn een optelling van de antwoordmogelijkheden meestal en altijd. De gegevens zijn bijgewerkt in het 1e kwartaal van 2022.

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?