SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Prezo Care
SVRZ is al meer dan 2 jaar Prezo gecerticeerd. Nu Prezo Care, meer waardegedreven. Ook na de tussentijdse audit van eind 2020 heeft SVRZ weer opnieuw bevestiging van het keurmerk gekregen. Aandachtspunten uit audit waren al onder aandacht en daarop waren al verbeteracties uitgezet.

Interne brandveiligheid audit
In de locaties van SVRZ wordt periodiek een inspectiecertificering voor de brandveiligheidsinstallaties uitgevoerd en bij de meest recente controle is het inspectiecertificaat opnieuw behaald.

Legionellapreventie
In de locaties van SVRZ laten we conform het legionellabeleid periodiek watermonsters nemen, indien nodig nemen we passende maatregelen

Interne dossier screening
Bij SVRZ worden in een cyclisch proces continue zorgdossiers gescreend. De screening is conform planning uitgevoerd en er is uitleg gegeven over de uitkomst van de screenings, waarbij gebruik is gemaakt van beeldbellen. Op basis daarvan kunnen de teams verbeteringen doorvoeren.

Hygiëne-en HACCP audit
Op alle locaties van SVRZ worden conform het hygiënebeleid jaarlijks hygiëne- en HACCP audits uitgevoerd, indien nodig nemen we de benodigde acties.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?