SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Beide heren hebben gedurende de volledige zittingstermijnen uitvoering gegeven aan hun taak. De CCR is blij dat er goede opvolging voor hen is gevonden:

  • Per 1 mei 2022 is Kitty Provoost benoemd als onafhankelijk voorzitter van de CCR.
  • Per 9 mei 2022 is Rudy de Buck benoemd als secretaris van de CCR 2022. Hij is tevens voorzitter van de lokale cliëntenraad van SVRZ De Vurssche.

Kijk hier voor meer informatie over de CCR van SVRZ

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?